Home About Browse Search
Svenska


Wångmar, Sara, 2016. Rullstolsburen - inte rullstolsbunden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Lek är ett av de viktigaste aktivitetsområdena för barn. Arbetet beskriver vilka värden leken rymmer och vilka konsekvenserna kan bli när barn stängs ute från lekens plattform p.g.a. brister i den fysiska planeringen. Litteraturstudien påvisar att som samhället ser ut idag får barn med rörelsenedsättningar färre tillfällen att utvecklas genom aktiviteter i offentliga rum. Detta till följd av att tillgängligheten på landets lekparker ofta är bristfällig vilket leder till att barn med rörelse- och andra funktionsnedsättningar inte har samma möjlighet att vara delaktiga i lek. Resultatet kan tolkas som att den bristfälliga tillgängligheten ofta bottnar i okunskap om funktionsnedsättningar och vad dessa ställer för krav på lekmiljön. Det kan även tyda på planerares fördomar om att tillgänglig lek skulle reducera lekens utmaningar och värden för barn som mer obehindrat styr sin egen framfart samt att tillgängliga lekplatser skulle vara ekonomiskt betungande att anlägga. Fallstudier och intervjuer med arkitekterna till två lekplatser i centrala Uppsala tyder dock på att det finns många kreativa och innovativa sätt att skapa såväl tillgänglig som attraktiv lek om leklust, vilja och kunskap finns.

,

Play is one of the main activity areas for children. This essay describes what values playing holds and what the consequences might be when children are excluded from playgrounds due to deficiencies in the physical planning. The literature study shows that public rooms offer children with disabilities fewer opportunities to develop through play. The availability of playgrounds in Sweden is often deficient which leads to children with motion reductions and other disabilities not having the same possibility to be involved in play. The result might indicate that the municipalities do not prioritize accessibility. It could also indicate that physical planners do not have enough knowledge when it comes to designing playgrounds that are accessible to children with mobility- and other physical handicaps. The result could also be interpreted as planners not having sufficient communication with stakeholders, such as consultation with disability organizations. However, case studies and interviews with the architects of two playgrounds in central Uppsala indicate that there are many creative and innovative ways to create accessible play attractive to all children if planners possess playfulness, desire and knowledge.

Main title:Rullstolsburen - inte rullstolsbunden
Authors:Wångmar, Sara
Supervisor:Bodelius, Stina
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tillgänglighet, rörelsenedsättning, funktionsnedsättning, lekplats, lek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6001
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2016 12:13
Metadata Last Modified:22 Oct 2016 12:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics