Home About Browse Search
Svenska


Björkman Sjölund, Fanny and Cenet, Kübele, 2023. Naturbaserat kustskydd i Nyhamnen : en dynamisk övergång mellan hav och land. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Konsekvenserna av klimatförändringar kan innebära en planetarisk kris. Därför finns det inom hållbar stadsutveckling ett behov för hur vi kan arbeta med naturens resurser istället för emot dem. Den här studien har utgångspunkten att undersöka möjligheten för hur Naturebased solutions (NBS) kan implementeras i en Land-sea Interface (LSI) kontext, för att främja ett hållbart kustskydd i ett urbant sammanhang. I fråga om att undersöka möjligheten har nyutvecklingen av Nyhamnen i Malmö studerats som en fallstudie. Som delar av fallstudien har en teoriutredning, platsanalys och dokumentanalys genomförts för att förstå den organisatoriska styrningen av kustområden och undersöka möjligheterna för att implementera NBS och LSI i kustskydsplanering i Nyhamnen. Det som framhävs i studien är att även om koncepten om NBS och LSI delvis finns integrerade i Malmö stads kustskyddsplanering för Nyhamnen, används inte begreppen och lösningarna i den utsträckning som vore möjlig. Vidare framhålls det att planeringen av Nyhamnen inte frångår en traditionell kustskyddsplanering med en prioritering av att använda hårda kustskydd istället för NBS. Ytterligare uppmärksammas även bristen av ett ramverk för styrningen av kustområden, då kommuner saknar förhållningsdirektiv till Länsstyrelsernas riskhanteringsplaner. Slutligen har rekommendationer för fortsatt vidareutvecklande av ett hållbart kustskydd tagits fram.

,

The consequences of climate change could lead to a planetary crisis. Therefore, within sustainable urban development there is a need to operate toward working with natural resources instead of against them. The standpoint of this study has been to investigate the possibility of how Naturebased solutions (NBS) can be implemented in the Land-sea Interface (LSI), to promote sustainable coastal protection in an urban context. In terms of investigating that possibility, the new development of Nyhamnen in Malmö has been used as a case study. As parts of the case study, a theory investigation, site analysis and a document analysis has been carried out to understand the organizational management of coastal areas and to investigate the possibilities for implementing NBS and LSI in coastal protection planning in Nyhamnen. What is highlighted in the study is that even though the concepts of NBS and LSI are partially integrated in Malmö city’s strategy for coastal protection in Nyhamnen, the concepts and solutions are not used to the extent that could be feasible. In addition, it is emphasized that the planning of Nyhamnen does not depart from traditional planning of coastal defenses, with a priority of using hard coastal solutions instead of NBS. Furthermore, attention is also drawn to the lack of a framework for management of coastal areas. As due to the uncertainty of conclusiveness for municipalities, in relation to the country administrations risk management plans. Finally, recommendations for further development of sustainable coastal protection have been presented.

Main title:Naturbaserat kustskydd i Nyhamnen
Subtitle:en dynamisk övergång mellan hav och land
Authors:Björkman Sjölund, Fanny and Cenet, Kübele
Supervisor:Randrup, Thomas and Alfengård, Matilda
Examiner:Kristoffersson, Anders and Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturbaserade lösningar, land-sea Interface, naturbaserat kustskydd, planering, klimatanpassning, nyhamnen, havsnivåhöjningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19439
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2023 12:52
Metadata Last Modified:30 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics