Home About Browse Search
Svenska


Bergsten, Lovisa, 2016. Flytta eller stanna? : unga vuxnas flytt från landsbygdskommuner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Medan vissa kommuner och (storstads-)regioner tampas med en bostadskris som liknar den åren föregående miljonprogrammets sjösättning i Sverige, brottas andra med en avfolkning som gör att existensberättigandet som kommun kan ifrågasättas. Urbanisering och avfolkning av landsbygden är en trend över stora delar av världen, inte bara i Sverige, och troligtvis kommer den här trenden att fortsätta. I Sverige har hälften av landets kommuner en faktisk befolkningsminskning, och de flesta av dessa är glesbygds- eller landsbygdskommuner. Av de som flyttar är en majoritet unga vuxna mellan 19 och 35 år – vilket påverkar både kompetensförsörjningen i kommunen och skatteintäkter.
Kommunerna Gullspång, Karlsborg, Bengtsfors och Färgelanda i Västra Götalandsregionen har alla haft 15 till 20 % minskning i invånarantal mellan åren 1995 och 2015. Dessa kommuner är de som minskat mest i regionen de senaste tjugo åren. I den här uppsatsen har åtta företrädare för de fyra kommuner intervjuats med intentionen att undersöka om och vad dessa kommuner har för långsiktiga strategier för att hantera avfolkningen.
Har då dessa kommuner strategier för att hantera minskningen? Enligt forskning kring avfolkning kan vikten av långsiktiga strategier inte underskattas när en kommun eller region står inför problemet med avfolkning. Resultatet av intervjuerna genomförda för den här uppsatsen visar att ingen av de fyra kommunerna har långtgående långsiktiga strategier, än mindre en acceptans av vad som faktiskt är en realitet i kommunen - befolkningsminskning.

,

Urbanization and depopulation of the countryside is a trend not only in Sweden but in large areas of the world – a trend which is likely to continue. In Sweden half of the country’s municipalities face a decrease in population, and most of these communes are countryside- or back-country municipalities. The majority of the decrease is in the category young adults between 19 and 35 years – which affect both the supply of competence in the municipality and the tax revenues, in both a short- and long-term aspect.
The municipalities Gullspång, Karlsborg, Bengtsfors och Färgelanda in the Västra Götaland region have all had a 15 – 20 % decrease in population number between the years 1995 and 2015. These four municipalities are the ones that have decreased in population the most during the last twenty years in this region. In this paper eight representatives for these four communes are interviewed about their municipalities’ long term strategies to handle depopulation.
Do these municipalities have strategies to deal with the decrease? Pursuant research on depopulation the importance of long-term strategies cannot be underestimated when a municipality or region faces the problem with depopulation. The result of the interviews performed for this paper shows that none of the four municipalities have any far-reaching long-term strategies, much less an acceptance of what is a fact in the municipality; decrease in population.

Main title:Flytta eller stanna?
Subtitle:unga vuxnas flytt från landsbygdskommuner
Authors:Bergsten, Lovisa
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landsbygd, landsbygdsutveckling, Västra Götalandsregionen, avfolkning, befolkningsminskning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5981
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5981
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2017 11:06
Metadata Last Modified:27 Apr 2017 11:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics