Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Carl and Sjölander, Johan, 2005. Uppvärmning med spannmål och trädbränslen. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This examination work brings up opportunities to invest in a construction for heating with grain
or pellets on farm level.
As example we have chosen Fröberga Gård which is a farm located in Östergötland outside of
Söderköping.
The farm`s residential buildings is to day heated with oil and electricity.
The result of our investigation shows that heating with grain is the best alternative, partly because
of economical issues but also because you can grow the grain on your own farm and by that you
can get better economy in your seed cultivation.
To grow 16 tonne of grain as is needed demand gives a insignificant increase of work.
Further an advantage is that no investment in machines is needed because all the machines witch
is needed already is in use on the farm.
In a situation where a new investment is needed as in the case we studied, is it often profitable to
invest in a integrated furnace. Because all the components are well adapted to each other, and
because that gives a high efficiency.
If you already own a well working furnace is it often most profitable to connect a burner to it.
It is important to know that heating with grain need more work than heating with pellets, because
the high contents of ash in grain.
Even if you choose pellets instead of grain the calculation shows good results.
Because peat is an excellent but fairly untested raw material for pelletsproduction we have
chosen to watch little more on its quality and conductions.
We discovered that peat has a high heating value which makes it possible to raise the heat value
in pellets through mix up peat and wood. Or you can make pellets with only peat and get a pellet
with high heating value. Even the calculation with peatheating shows good results.

,

Detta examensarbete tar upp förutsättningarna för att investera i en anläggning för uppvärming
med spannmål, pellets eller torv på gårdsnivå.
Som exempel har vi valt Fröberga gård som ligger i Östergötland utanför Söderköping.
Gårdens bostäder värms idag upp med hjälp av el och olja..
Resultatet efter våran undersökning visar att spannmålseldning är det bästa alternativet dels ur
ekonomisk synvinkel men också för att man kan odla spannmålen på den egna gården och
därigenom skapa en god odlingsekonomi.
Att odla de 16 ton spannmål som krävs för att värma upp gården kräver en obetydlig ökning av
arbetsinsatsen i spannmålsodlingen.
Ytterligare en fördel är att inga extra maskininvesteringar krävs då maskinerna redan finns och
använts på gården.
Vid en nyinvestering som i det aktuella fallet lönar det sig oftast att köpa en integrerad panna
eftersom då alla komponenter är anpassade till varandra och därför ger en hög verkningsgrad.
Har man redan en väl fungerande panna lönar det sig oftast bäst att ansluta en brännare till den.
Man ska dock ha klart för sig att det höga askinnehållet i spannmålen gör att det krävs en något
större arbetsinsatts än vid eldning med pellets.
Även om man väljer pellets istället för spannmål visar kalkylen på ett positivt resultat.
Eftersom torv är en utmärkt men relativt obeprövad råvara för pelletstillverkning har vi valt att
titta närmare på dess egenskaper och förutsättningar.
Det vi såg var att torv hade ett högt värmevärde, viket gör att man kan höja värmevärdet i
pelletsen genom att blanda i torv eller rent utav göra pellets på enbart torv och få en pellets med
högt värmevärde. Även kalkylen på torveldning visade ett positivt resultat jämfört med olja och
el.

Main title:Uppvärmning med spannmål och trädbränslen
Authors:Fredriksson, Carl and Sjölander, Johan
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:17
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:alternativ uppvärmning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7398
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7398
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:58
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics