Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Ida-Maria, 2015. Strategisk planering för anpassning till förändrad nederbörd i Svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
908kB

Abstract

Denna uppsats fokuserar på hur planeringen i Sverige ser ut för att hantera en ökad nederbörd.
Klimatet förändras världen över och temperaturerna stiger. Ett förändrat klimat leder till fler intensiva regn och perioder av torka och översvämning. Urbana miljöer är byggda på ett sätt som ökar risken för översvämning vid kraftiga regn. Vattnets naturliga kretslopp är utbytt mot ett konstruerat system som snabbt leder undan vattnet till reningsverk och recipienter. Konsekvenserna av ett skyfall blir större i urbana miljöer än mark och kan innebära stora värdeförluster.
Synen på hur översvämningsrisken bör hanteras har gått från användning av olika översvämningsskydd, till att handla om att med gröna och blåa strukturer ge plats åt stadens vatten. För att på ett långsiktigt och hållbart sätt hantera en ökad nederbörd behöver dagvattensystemet avlastas genom anpassningsåtgärder som mer liknar naturens sätt att hantera vatten. Uppsatsen ger en introducerande översiktlig bild av hur arbetet med att utveckla hållbar dagvattenhantering ser ut i dag, främst ur ett nationellt perspektiv.

,

This study focuses on how the planning to cope with extreme rainfall in urban environments is today.
The climate is changing worldwide. A warmer climate leads to changes in water flow with increased and more intense precipitation, which leads to periods of drought and flooding. The construction of urban environments increases the risk of flooding during heavy rain. The natural water cycle is replaced with an engineered system that as quickly as possible leads the water to the sewage treatment plants and receiving waters. The consequences of a heavy rain will be greater than on natural land and could mean great loss of value.
The view of how the risk of flooding should be managed have gone from the use of different flood protection, towards the use of green and blue structures to make space for water structures in the city. The aim is to manage the water in a more natural way. This essay is an introduction and overview of how the work to develop sustainable storm water management is today, mainly from a national perspective.

Main title:Strategisk planering för anpassning till förändrad nederbörd i Svenska städer
Authors:Lundström, Ida-Maria
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Pluviala översvämningar, klimatförändringar, ökad nederbörd, stadsmiljö, planeringsverktyg, hållbar dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5282
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5282
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2016 06:38
Metadata Last Modified:19 Apr 2016 06:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics