Home About Browse Search
Svenska


Allberg, Maja, 2017. Min barndoms trädgård : perenner och lignoser i växtzon VI. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

With this work I would like to manifest that there are good possibilities to grow lignosaes and perennials in cultivation zone VI in Sweden. This is due to the protective snow cover during winter and the abundant sunlight during the summer season. The report also want to highlight that there are possibilities to grow plants that are not supposed to be hardy in this climate through creating better micro climates in the garden.
The case study is about the garden of my childhood in Brunflo, Jämtland, which is located in the cultivation zone VI, in the middle of Sweden. The case study demonstrates the potential to grow in cold climates and shows the possibilities through the study of lignosaes and perennials that grew in the garden and come to conclusions from how they developed through the years by studying the ligneous and perennials that grew in the garden and draw conclusions based on how they developed over the years. This through the study of the lignosaes and perennials that grew in the garden and assimilate that with the literature, the study of the garden’s micro climate and render plan for the plants and lists of plants. My parents created plant beds with granite as curb stone since granite store heat. Peter Korn (2012, s.248-251) writes in his book Peter Korns trädgård odling på växternas villkor about how the ability for stone to store the heat which protects the roots of the plants. My parents also created shelter in the garden with the help of planking, a high fence and tall trees. To improve the micro climate in the garden with the help of creating bield is something that Maria Sandström (2003, s.33-35) writes about in her book Trädgård i kallt klimat.
Also the climate, the cultivation zone, how snow cover and light affect the plants is studied. In addition I have studied the soil type of the site and how micro climate can improve the habitat.
Eight lignosaes and perennialsexotic for the place that grew in the garden were selected and considered closer. This was made through observing what affected that these plants survived despite that the literature claims that they are not hardy in cultivation zone VI. The review showed that some of the plants ceased to flower after a few years so that their value as decoration became less interesting. The years when the plants blossomed they were a nice decoration in the garden and with their exotic appearance they were rare in the cold climate Comparisons with literature, the study of the micro climates of the garden and the reviews of how my parents have gone about, moving plants and improving the micro climate for the reformation and evolution of the plants to make them evolve and thrive so that they will flourish was made.

,

Jag vill med detta arbete visa att det finns goda möjligheter att odla lignoser och perenner i växtzon VI. Detta tack vare det skyddande snötäcket på vintern och rikliga solljuset under sommarhalvåret. Jag vill även visa att det går att odla sådant som egentligen inte är härdigt i detta klimat genom att förbättra mikroklimatet i trädgården.
Fallstudien gäller min barndoms trädgård som var belägen i Brunflo, Jämtland i växtzon VI. Fallstudien visar på möjligheter att odla i kallt klimat genom att studera de lignoser och perenner som växte i trädgården och dra slutsatser utifrån hur de utvecklade sig genom åren. Jämförelser med litteratur, studerande av trädgårdens mikroklimat och mina föräldrars redogörelser för hur de gått tillväga. Mina föräldrar skapade växtbäddar med kantsten av granit som lagrar värme. Peter Korn (2012, s.248-251) skriver i sin bok Peter Korns trädgård odling på växternas villkor om stens förmåga att lagra värme och skydda växters rötter. Mina föräldrar skapade även läskydd i trädgården med hjälp av plank, högt staket och höga träd. Att förbättra mikroklimat i trädgården med hjälp av att skapa lä skriver Maria Sandström (2003, s.33-35) om i boken Trädgård i kallt klimat.
En situationsplan gjordes för att visa hur växterna var planterade och var de olika mikroklimaten var belägna i trädgården. Växtlistor redogör för de perenner och lignoser som fanns i trädgården. Åtta exotiska lignoser och perenner för denna växtzon, som fanns i trädgården valdes ut och studeras närmare. Med hjälp av samtal och diskussioner med mina föräldrar, litteraturstudier och studier av ritningar och fotografier av trädgården har jag dragit slutsatser om vilka av dessa exotiska perenner och lignoser jag anser vara bäst lämpade att satsa på i växtzon VI. Klimatet i Brunflo har undersökts med hjälp av zonkartan, växters härdighet i litteraturen och jordarten på platsen har studerats med hjälp av SGUs jordartskarta. Hur snö påverkar växterna har vägts in i undersökningen och information om detta har hittats på SMHIs hemsida och i litteraturen. Hur mikroklimatet förbättrades i trädgården har även studerats. Detta gjordes genom att titta på vad som påverkade att dessa växter överlevde trots att litteraturen säger att de inte är härdiga i växtzonen. Undersökningen visade att vissa av växterna trivdes och frodades, andra blev efter något år glesa och slutade blomma och förlorade därigenom sitt prydnadssvärde. De år växterna blommade blev de däremot ett fint värde i trädgården och med sitt exotiska uttryck var de sällsynta i det kalla klimatet.

Main title:Min barndoms trädgård
Subtitle:perenner och lignoser i växtzon VI
Authors:Allberg, Maja
Supervisor:Ekwall, Anna-Karin
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mikroklimat, zoner, växtzoner, Jämtland, Brunflo, perenner, lignoser, kallt klimat, växter i kallt klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7310
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7310
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 06:39
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 06:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics