Home About Browse Search
Svenska


Sjetne, Caroline, 2018. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. Arbetet är en fallstudie och ett gestaltningsförlag som genom en kombination av olika metoder undersöker och ger exempel på hur materialitet kan utgöra ett betydelsefullt inslag i restorativa vårdmiljöer. Syftet med arbetet har varit att skaffa mig generell kunskap och studera goda exempel på materialitet vid utemiljöer för vårdboenden inför min designprocess. Gestaltningsförslaget i arbetet är således främst baserat på den kunskap jag införskaffat mig inom områdena: materialitet och utformning utifrån behoven från en identifierad användargrupp. Några av de slutsatser som kunnat urskiljas från ovanstående metoder i arbetet är att att material och materialitet är viktigt för en trivsam samt estetiskt tilltalande miljö och upplevs ofta genom sinnlig perception utan att vi är direkt medvetna om det. Även platsspecifika aspekter så som sambandet mellan utformning, komposition, detaljnivå tillsammans med materialen och dess uttryck har visat sig vara avgörande för hur vi upplever platsen och dess helhet som estetiskt tilltalande. Vidare verkar vad som upplevs som estetiskt tilltalande vara högst personligt betingat och huvudsakligen genomsyrat av individuella mentala processer.

,

Different kinds of material and materiality in the landscape is something we experience with all our senses and is an important component of how we interpret and attributes our environment values. This master thesis aims to investigate the sensual and aesthetic experiences of materiality and how the landscape architecture can be linked to outdoor environments in the context of healthcare. This thesis is a case study and a design proposal that through a number of methods, examines how materiality can be an important element in restorative care environments. The main purpose of the this thesis has been to acquire general knowledge and study good examples of materiality in outdoor environments for nursing homes as apart of my design process. The design proposal is thus mainly based on the knowledge I acquired in the areas: materiality and design based on user needs of the site. The key conclusions that have been identified from the above methods can be summarized as follows, material and materiality is important for a pleasant and aesthetically pleasing environment and is often experienced by sensible perception without being aware of it. Even site-specific aspects such as the relationship between design, composition, detail level together with the materials and their expressions are also decisive for how we perceive the place and its entirety as aesthetically appealing. Furthermore, what is considered aesthetically appealing seems to be highly personalized and essentially imbued with individual mental processes.

Main title:Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer
Subtitle:ett gestaltningsförslag
Authors:Sjetne, Caroline
Supervisor:Bergsjö, Ann and Bengtsson, Anna
Examiner:Saarap, Tiina and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:materialitet, sinnesupplevelser, restorativa kvalitéer, perception, estetik, vårdmiljöer, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9868
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9868
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2018 07:04
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics