Home About Browse Search
Svenska


Hellsten, Hanna, 2023. KRONODIREKTÖREN 3 : naturalistisk omgestaltning av en bostadsgård på bjälklag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Detta kandidatarbete behandlar en omgestaltning av KRONODIREKTÖREN 3, en bostadsgård i Rosengård som är belägen på ett garagebjälklag. Gården är sliten, har bristfälliga sittplatser och växtlighet som inte är anpassad efter platsens förutsättningar. Målsättningen har varit att förbättra bostadsgårdens gestaltning genom att öka artrikedomen
med växter som är lämpliga för en situation på bjälklag. Genom att föra in mer grönska
och utforma mer attraktiva sittplatser kommer omgestaltningen att bidra till en rad olika
ekosystemtjänster och göra gården mer användbar och trivsam för de boende. Inspiration och belägg för designbeslut och växtval har hittats i litteratur och genom fältstudier
på tre befintliga platser på bjälklag, The Green Strip i Köpenhamn, Bostadsgårdar i Fittja och Entréplatsen på Fredsgatan i Malmö. Teorin behandlar dels bostadsgårdar och
takträdgårdar men zoomar även ut på ämnen som trygghet, hälsa och ekosystemtjänster.
En intuitiv och praktisk platsanalys har utförts för att få en känsla för platsen och för att
uppmärksamma dess styrkor och svagheter. Designprinciper från Catherine Dee, Jan
Gehl, Rainer & West Oudolf & Kingsbury och Cassian Schmidt har legat till grund för
beslut kring formgivning.

,

This thesis deals with the redesigning of KRONODIREKTÖREN 3, a courtyard located
in the neighborhood Herrgården in Rosengård, Malmö. The courtyard, which is situated
on an underground garage, is worn down, has inadequate seating and vegetation that
is not adapted to the site’s conditions. The goal has been to improve the design of the
outdoor space by increasing the biodiversity through plants that are suitable for a roof
garden environment. By adding more greenery and designing more attractive seating,
this proposal will contribute with a range of improved ecosystem services. Further more
the redesign creates a more pleasent atmosphere and an useful outdoor space for the residents. Inspiration and evidence for design decisions and plant selection have been found
in literature and through field studies at three existing locations on roof floors, The Green
Strip in Copenhagen, Courtyards in Fittja and Entréplatsen on Fredsgatan in Malmö.
The theory partly deals with courtyards and roof gardens, but also zooms out on topics
such as safety, health and ecosystem services. An intuitive and practical analysis has been
made of KRONODIREKTÖREN 3 to get a better feel for the site and to note it’s strengths
and weaknesses. Design principles from Catherine Dee, Jan Gehl, Rainer & West, Oudolf
& Kingsbury and Cassian Schmidt have been the basis for decisions regarding design.

Main title:KRONODIREKTÖREN 3
Subtitle:naturalistisk omgestaltning av en bostadsgård på bjälklag
Authors:Hellsten, Hanna
Supervisor:Emilsson, Tobias and Wembling, Mona
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bjälklag, bostadsgård, gestaltning, biologisk mångfald, naturalistiskt, takträdgåd, gröna tak
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19187
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19187
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 08:05
Metadata Last Modified:05 Jul 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics