Home About Browse Search
Svenska


Brattström, Martin, 2020. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Stäppen är en halvtorr naturtyp som framförallt återfinns i Eurasien och Nordamerika. Naturtypen präglas av ett oberäkneligt klimat med oregelbunden nederbörd och stora temperaturvariationer över året. Detta ojämna och emellanåt extrema klimat delar mycket likheter med de växtförhållanden som råder i städerna, som generellt sett är både varma och torra på grund av den stora andelen hårdgjorda ytor. Stäppen har därför potential att fungera väl som förebild till planteringar för även de tuffaste platserna i staden. Detta eftersom stäppens flora har utvecklat strategier för att hantera dessa tuffa förhållandena.

Att använda stäppvegetation i staden kräver dock både speciella växtbäddar och gestaltningsmetoder. Växtbäddarna behöver imitera mark- och klimatförhållandena på stäppen och gestaltningen bör fånga och förmedla essensen av sin naturliga förlaga. Ett exempel på ett karaktärsdrag som bör förmedlas i gestaltningen är stäppens naturliga skiktning. En utmaning med att använda stäppväxter i planteringar är att de överlag blommar under vår och tidig sommar. Att blanda stäppvegetation från olika världsdelar framhålls därför som en möjlighet för att förlänga blomningsperioden. Kombinationen av ett använda ståndortsanpassat växtmaterial i en lämpligt uppbyggd växtbädd gör planteringen skötselextensiv och långsiktigt hållbar.

,

The steppe is a semi-arid biotope in primarily Eurasia and North America. It is characterized by an unpredicatable climate with irregular precipitation and great variations in temperature throughout the year. The shifting and occasionally extreme climate on the steppe shares a lot of similarities with the conditions in urban areas, which generally are hot and arid due to the large amount of hardened surfaces. Therefore, the steppe has the potential to be an inspiration for plantings for even the harshest sites in urban cities. This due to steppe plants having developed strategies for dealing with these tough conditions.

Using steppe vegetation in the city requires both special plant beds and design methods though. The plant bed need to imitate the soil- and climatic conditions of the semi-arid biotope, and the design should capture and mediate the essence of the true steppe. An example of an attribute that the steppe hold, and which should be used in planting design is the natural layering. One challange when designing with steppe plants is that they all generally bloom in spring and early summer. Mixing steppe vegetation from different parts of the world i therefore pronounced as an opportunity to extend the flowering period. The combination of using site-adapted plants and a suitably constructed plant bed makes the need for maintanance low and the planting long-term sustainable.

Main title:Med stäppen som förebild
Subtitle:att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav
Authors:Brattström, Martin
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stäpp, prärie, urban, stad, gestaltning, skötsel, ståndortsanpassning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15632
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15632
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2020 10:34
Metadata Last Modified:23 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics