Home About Browse Search
Svenska


Bårdén, Louise, 2016. Plats för vatten : ett gestaltningsförslag för Höganäs hamn. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Stigande havsnivåer och översvämningar till följd av ett
extremare klimat kommer att innebära stora utmaningar för
många lågt liggande kutsområden. Det här examensarbetet
fokuserar på hur jag som landskapsarkitekt kan arbeta
med en sådan utmaning i ett gestaltningsförslag.
Klimatförändringar är ett komplext ämne. En förändring av
havsnivåerna innebär en förändring av landskapet som kan
vara både tillfällig och dramatisk men också långsam och
svår att förutse. En del forskare menar att klimatförändringar
framförallt är en effekt av människans utsläpp och
växthusgaser medan andra menar att det beror på naturliga
förändringar av klimatet. Utmaningen att anpassa inför
stigande havsnivåer ligger dels i en långsam stigning av
vattennivån men framförallt i den effekt det har till följd
för tillfälliga översvämningar i samband med storm. Målet
med arbete har varit att ta fram ett gestaltningsförslag för
Höganäs hamn. I arbetet undersöks ett antal strategier som
antingen innebär att hindra havet från att ta sig in eller att
anpassa området till att klara en förändring. Med förslaget
vill jag göra den förändringen som sker av att havsnivån
stiger och de översvämningar som det kan resultera i
mer förståelig. Arbetet tar utgångspunkt i hur vattnet kan
utvecklas till något positivt för det drabbade området.

,

Rising sea levels and flooding due to the extreme climate
will pose major challenges for many coastal areas. This
thesis focuses on my role as a landscape architect and
how I can work with such challenge in a design proposal.
Climate change is a complex topic. A change in sea levels
represents a change of scenery that can be both temporary
and dramatic but also slow and difficult to predict. Some
scientists believe that climate change is primarily the
result of human emissions and greenhouse gases while
others say it is due to natural changes in the climate. The
challenge in adapting to future climate change lies both
in the slow rise of the sea level and in the effect it has to
temporary flooding during storm. The aim of this work has
been to develop a design proposal for Höganäs harbor.
The work examines strategies that either means to prevent
the sea from entering or adapt the area to cope with this
change. The proposal aims to make the change that occurs
with rising sea levels and the flooding that can result from it
more understandable. Focus is to investigate how the water
may evolve into something positive for the affected area.

Main title:Plats för vatten
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Höganäs hamn
Authors:Bårdén, Louise
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Bergsjö, Ann and Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, stigande havsnivåer, översvämning, designstrategier, gestaltningsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6085
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6085
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Nov 2016 11:08
Metadata Last Modified:23 Nov 2016 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics