Home About Browse Search
Svenska


Radeborg, Maria, 2020. Var det bara berberis? : en undersökning av vegetationen på tre miljonprogramsgårdar i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Vegetationen i miljonprogrammets bostadsområden har ofta beskrivits som ensartad och enformig. I uppsatsen undersöks vilka växter som faktiskt användes och hur de ursprungliga intentionerna med vegetationen såg ut under miljonprogrammet. Syftet med uppsatsen är att genom att studera vegetationen kunna nyansera bilden av miljonprogrammets bostadsgårdar, att peka på kvalitéer vad gäller växtval och användning som blivit förbisedda i tidigare studier av dessa miljöer. De frågor som ställs i uppsatsen är följande: Vilka växter användes på miljonprogrammets bostadsgårdar och hur? Vilka problem och vilka fördelar fanns det med växtvalet och användningen av dessa? Hur förhåller sig vegetationen på miljonprogrammets bostadsgårdar till aspekterna artval & ståndortsanpassning, ekosystemtjänster och rumslighet? I uppsatsen genomförs en litteraturstudie och en exempelstudie. I litteraturstudien undersöks planeringen och byggandet av miljonprogrammet samt vilka förutsättningar och vilken funktion vegetationen hade på bostadsgårdarna. I exempelstudien, som utgör den största delen av uppsatsen, undersöks vegetationen på tre miljonprogramsgårdar i Malmö. Undersökningen består i en studie av planteringsplaner för de utvalda bostadsgårdarna. Det är den äldst daterade planteringsplanen som undersöks i varje fall eftersom det är de ursprungliga intentionerna med vegetationen som är intressant för arbetet. Resultatet från exempelstudien visar att vegetationen på de undersökta bostadsgårdarna var mer artrik än förväntat. Resultatet visar också att det finns en diskrepans mellan det som ritades och det som utfördes på miljonprogrammets bostadsgårdar. Det verkar ha funnits kunskap och medvetenhet i valet av växter i planeringsstadiet, något som sedan gick förlorat i utförarskedet. Även om begreppet ekosystemtjänster inte var vedertaget vid tiden för miljonprogrammet visar resultatet att det fanns kunskap om att använda vegetation i klimatreglerande syften såsom vindskydd och beskuggning. Den rika blomning som resultatet visar på bidrar till en reglerande ekosystemtjänst som pollinering. Vad gäller rumsligheten visar resultatet att det var svårt att analysera detta utifrån planteringsplaner. För att få en djupare förståelse kring hur vegetationen bidrar till rumsligheten på bostadsgårdarna hade det krävts en annan metod.

,

The vegetation in the million homes programme is often described as monotonous and uniformed. This theses examines which plants that were actually used and what the original intentions with the vegetation looked like during this period. By studying the vegetation the intent with this theses is to give a nuanced angle of the million programme residential yards. The intent is also to point to qualities pertained to plant choices and uses that have been looked past by earlier studies of these environments. The queries of this theses are as follows: Which plants were used at the million programme residential yards and how? Which problems and which advantages were there with the choice of plants and their use? How does the vegetation on the million programme residential yards compare to the aspects of species & plant habitat, ecosystem services and sense of space? The thesis contains a literature study and a case study. The literature study examines the planning and constructing of the million homes programme and which conditions and uses the vegetation had at the residential yards. The largest part of the thesis, the case study, examines the original landscaping plans for three selected residential yards in the million programme in Malmö. The results of the case study show that vegetation on the examined yards was more diverse than was anticipated. Results also show a discrepancy between what was intended and what was done at the million programme yards. There seems to have been knowledge and deliberation in the choice of plants in planning, which was then lost in implementation. Even thou the term ecosystem service was not used during the million programme the results show the knowledge about it was there. The vegetation is planned to give shadow and reduce wind. The results also show a long bloom time which supports the pollinating insects. Using only landscaping plans to get an understanding about the sense of space turned out to be hard. The results show that an other method would have been needed.

Main title:Var det bara berberis?
Subtitle:en undersökning av vegetationen på tre miljonprogramsgårdar i Malmö
Authors:Radeborg, Maria
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:miljonprogrammet, bostadsgårdar, miljonprogramsgårdar, vegetation, planteringsplan, Malmö, Höja, Kroksbäck, Lindeborg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15980
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15980
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2020 08:13
Metadata Last Modified:12 Sep 2020 01:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics