Home About Browse Search
Svenska


Mehović, Munib, 2022. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

I takt med att miljöförändringar blir ett alltmer påtagligt problem för människan, riskerar urbana områden vid kusten att bli känsligare för extremväder och inte minst för översvämningar. Städer som löper risk för att drabbas av översvämningar måste utveckla strategier för att motverka skador på infrastrukturer och säkerställa allmänhetens trygghet. Denna uppsats undersöker med hjälp av litteraturstudier olika strategier som kan hjälpa en stad att bekämpa översvämningar som orsakas av havsnivåhöjningar. Uppsatsen undersöker även hur Varbergs kommun kommer hantera framtida översvämningar. Kommunens tillvägagångssätt jämförs med globala exempel och deras lösningar. De olika exemplen kan fungera som inspiration för Varbergs kommun i deras planeringsarbeten då prognoser rapporterar för mer frekvent extremväder i framtiden och därmed ökade översvämningsrisker. En kartering över ett utvalt område i Varbergs stad har gjorts med hjälp av geodata från länsstyrelsen som redovisar översvämmade ytor ifall inga åtgärder vidtas. I diskussionen beskrivs bland annat möjligheten att tillämpa olika strategier beroende på de lokala förutsättningarna såsom beaktning av platsen och allmänhetens efterfrågningar. En av slutsatserna menar att åtgärdsplaner lär vara behövligt att tillämpa i framtiden.

,

As climate change becomes an increasingly noticeable problem for humans, coastal urban areas risks becoming more sensitive to extreme weather, as well as flooding. Cities which are at risk of being affected by flooding must develop strategies to counteract damages on infrastructure and to ensure public safety. Using literature studies, this essay examines several strategies which can help cities fight flooding caused by rising sea levels. The essay also addresses the municipality of Varberg and its future management of flood events. The municipality’s approach is compared to globally used strategies and their solutions. These examples can act as inspiration for the municipality of Varberg in their work of urban planning, as forecasts predict more frequent extreme weather conditions in the future and therefore increased flooding hazards. Mapping over a selected area in the city of Varberg has been made using geodata from the Swedish county administrative board. The map presents flooded surfaces if no action is taken. Furthermore, the possibility to implement different strategies depending on the local conditions such as consideration of the site and public demands is discussed. Lastly, one of the conclusions suggest an implementation of strategies would be beneficial in future action plans.

Main title:Översvämningar i urbana miljöer
Subtitle:och hur de kan motverkas
Authors:Mehović, Munib
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:flooding, strategies, urban planning, sea level rises, Varberg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18049
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18049
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2022 12:09
Metadata Last Modified:14 Jul 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics