Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Emma and Thornberg, Saga, 2016. Vintergröna växter i staden : en tillgång för stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Detta arbete är en studie över hur man kan använda sig av vintergröna växter inom stadsplanering. Studien behandlar framförallt hur man rent gestaltningsmässigt kan använda sig av denna växtgrupp. Den tar även upp både fysiologiska och gestaltningsmässiga för- och nackdelar med att använda sig av vintergrönt växtmaterial. Vidare diskuteras dessa för- och nackdelar med grunden i fyra olika fallstudier. Fallstudierna är baserade på flera gestaltningsteorier, men utgår framförallt från sex olika faktorer som Henry Arnold (1993) har tagit fram i sin bok Trees in Urban Spaces.
Studien visar att många av de nackdelar som finns med att använda sig utav vintergröna växter går att undvika om man bara planerar medvetet för det vintergröna växtmaterialet. Den visar även att det finns många styrkor i att arbeta med vintergrönt. Genom att placera de vintergröna växterna på strategiska platser, och kombinera dem med lövfällande vegetation, kan man få kompositioner som levererar året runt. Med hjälp av de olika gestaltningsteorierna dras även slutsatsen att det är helheten på en plats som är viktig, samt att platsen måste vara väl integrerad med dess omgivning.

,

This essay is a study of how to make use of evergreen plants in urban planning. The study deals primarily with how diferent design principles can make use of this plant group. It also addresses both the physiological and design related advantages and disadvantages of the use of evergreen plant material. The pros and cons are also discussed based on four different case studies. These case studies are based on several design theories, but is primarily based on six different factors that Henry Arnold (1993) has developed in his book Trees in Urban Spaces.
The study shows that many of the disadvantages of using evergreen plants can be avoided if planning for the evergreen plant material would be done consciously. It also shows that there are many strengths in working with evergreens. By placing the evergreen plants in strategic locations and combining them with deciduous vegetation, one can obtain compositions that deliver all year round. With the help of different design theories this study also conclude that it is the overall impression in a place that is important, and that a place must be well integrated with its surroundings.

Main title:Vintergröna växter i staden
Subtitle:en tillgång för stadsrummet
Authors:Nilsson, Emma and Thornberg, Saga
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vintergrönt, vintergröna växter, barrväxter, staden, offentliga rum, evergreens, conifers, city, urban space
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5994
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5994
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2016 12:20
Metadata Last Modified:07 Nov 2016 12:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics