Home About Browse Search
Svenska


Bertilsson, Maja, 2019. Växtväggens framtid i staden : ett hjälpmedel för planering av hållbara städer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att föra in mer grönska i städerna är viktigt av många anledningar. Med den pågående
förtätningen blir konkurrensen om ytorna i staden större och växtligheten har inte
samma möjlighet att breda ut sig trots sina många fördelar. Det blir därför viktigt att
arbeta med vegetation i staden på fler sätt, och vertikal grönska utgör därför ett bra
komplement till den horisontella växtligheten. Det finns idag flera metoder för att öka
inslaget av vegetation i staden på nytänkande innovativa sätt, men trots detta har inte
vertikal grönska slagit igenom i den omfattning som man skulle kunna tänka sig.
Detta arbete avser att undersöka vilka utmaningar det finns med växtväggar, både vad
gäller klätterväxter och levande väggar, utomhus. Med hjälp av att dessa utmaningar
uppmärksammas kan användandet av växtväggar förhoppningsvis öka i framtiden
genom att undvika dessa svårigheter. Växtväggar kan således användas som ett verktyg
av landskapsarkitekter och andra samhällsplanerare för att göra framtidens städer
grönare och mer klimatsmarta i samband med förtätningen.
Innehållet vänder sig till studerande och yrkesverksamma landskapsarkitekter,
husarkitekter, planarkitekter och andra samhällsplanerare, skötselpersonal,
entreprenörer, fastighetsägare, leverantörer och allmänheten.

,

Getting more greenery into the cities is important for many reasons. With the on-going
densification, the competition for the areas in the city becomes larger and vegetation
does not have the same opportunity to spread out despite its many advantages. It is
therefore important to bring in vegetation in the city in more ways, and vertical
greenery therefore constitutes a good complement to the horizontal vegetation. There
are currently several methods for bringing in vegetation in the city in innovative ways,
but in spite of this, vertical greenery has not gone through with the power that one could
imagine.
This work intends to investigate the challenges with vegetation walls, both in climbing
plants and living walls, outdoors. With the help of these challenges, the use of plant walls
can hopefully increase in the future by avoiding these difficulties. Vegetation walls can
thus be used as a tool by landscape architects and other planners to make the cities of
the future greener and more climate-smart in connection with the densification.
The content is aimed to inform students and professional landscape architects, house
architects, plan architects and other municipality planners, management staff,
contractors, property owners and the public.

Main title:Växtväggens framtid i staden
Subtitle:ett hjälpmedel för planering av hållbara städer
Authors:Bertilsson, Maja
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Palmér, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtväggar, levande väggar, gröna väggar, vertikal trädgård, gröna fasader, förtätning, urbanisering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11044
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 08:42
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics