Home About Browse Search
Svenska


Ögren, Josefine, 2017. Hållbar dagvattenhantering i framtida städer : en fallstudie i Luleå. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
34MB

Abstract

Redan år 1990 släpptes den första rapporten om klimatförändringar från FN:s klimatpanel IPCC. År 2014 släpptes den femte rapporten som hävdar att ett varmare klimat förväntas med följer av stigande havsnivåer, fler stormar och kraftigare skyfall. Både Malmö och Köpenhamn har under de senaste 10 åren drabbats av extrema skyfall som orsakat stora problem med översvämningar. De betydande konsekvenserna har medfört enorma kostnader för städerna och för att undvika att katastroferna händer igen, har både Malmö och Köpenhamn upprättat varsin skyfallsplan. Dessa skyfallsplaner ska vägleda arbetet mot att anpassa de täta och hårdgjorda städerna för skyfall och förebygga konsekvenserna av översvämningar. Genom att anlägga fler gröna ytor eller mångfunktionella platser, vill städerna i samband med detta tillföra fler rekreativa vinster för invånarna. Intresset för att anpassa städer för skyfall borde ses som en självklarhet för kommuner i hela Sverige. Luleå är en kommun som ligger ca 150 mil från Malmö och Köpenhamn, som är beläget precis vid Bottenvikens norra kust. På grund av geografisk placering har Luleå andra förutsättningar än Malmö och Köpenhamn, men risken för översvämningar är fortfarande stor. Resultatet av fallstudien visar att Luleå kommun använder sig av många liknande lösningar såsom Malmö och Köpenhamn, men grundprincipen att förebygga just skyfall och tillåtelsen att låta vissa områden få svämma över utan större skador är inte densamma.

,

As early as 1990, the first report on climate change was released from the UN Climate Panel of the IPCC. The fifth report was released in 2014. It claims that a warmer climate is expected which will lead to rising sea levels, more storms and heavier clouds. Extreme floods have affected both Malmö and Copenhagen over the past 10 years, which has caused major flood problems. The significant consequences have led to enormous costs for the cities. In order to avoid these disasters happening, both Malmö and Copenhagen have set up skyfall programs. These skyfall programs will guide the work towards adapting the dense and toughened cities to prevent the consequences of floods. By establishing more green spaces or multi functional locations, the cities will add more recreational benefits to the residents. The interest in customizing cities for these kinds of extreme rain should be seen as a matter of significance for municipalities throughout Sweden. Luleå is a municipality located about 150 kilometers from Malmö and Copenhagen, located on the northern coast of the Gulf of Bothnia. Due to geographical location Luleå has different conditions than Malmö and Copenhagen, but the risk of floods is still high. The outcome of the case study shows that Luleå municipality uses many similar solutions as Malmö and Copenhagen. The basic principle to anticipating skyfalls and permission to allow some areas to flood without major damage are however not the same.

Main title:Hållbar dagvattenhantering i framtida städer
Subtitle:en fallstudie i Luleå
Authors:Ögren, Josefine
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, öppen dagvattenhantering, skyfall, klimatförändringar, dagvattenlösningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9857
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9857
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2018 09:45
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics