Home About Browse Search
Svenska


Malmros, Henrik, 2014. Cirkulationsplatser ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
79MB

Abstract

Cirkulationsplatser projekteras oftast in i högtrafikerade miljöer, vilket gör att alla olika delar måste samordnas så att de klarar av de höga flödet, men också skapar en plats som är lättförståelig och lättnavigerad. Det är inte bara de tekniska delarna, såsom refuger och körfältsbredd som måste tas med i beräkningarna, utan vegetation har också en del i att skapa en plats som är vacker, men även är säker för trafikanterna som nyttjar platsen. Det är också viktigt att skapa, i så stor utsträckning som möjligt, en skötselextensiv cirkulationsplats, eftersom det är en utsatt miljö för skötselpersonal att arbeta i.

Ändamålet med detta examensarbete har varit att utforska cirkulationsplatsen ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. För att få ingående kunskap om hur cirkulationsplatser utformas har en litteraturstudie utförts. I denna har allt från cirkulationsplatsen utveckling genom åren, till hur olika
delar av cirkulationsplatsen utformas för att skapa en trafiksäker miljö gåtts igenom.

Frågeställningar som har använts och besvarats under detta examensarbete är följande:
- Vilka delar består cirkulationsplatsen av?
- Hur utformar man en säker cirkulationsplats?
- Hur kan man garantera de oskyddade trafikanternas säkerhet?
För att kunna skriva ett än mer givande och intressant arbete, genomfördes även en fallstudie. I fallstudien valdes tre stycken cirkulationsplatser. Platserna har en del saker gemensamt men på samma gång är de placerade i väldigt olika miljö och därför har de också olika utformningar. Under fallstudien var det också möjligt att undersöka hur trafiken flöt i och runt cirkulationsplatserna, vilket gav helt ny förståelse för hur cirkulationsplatser fungerar både för motorfordon samt cykel och gångtrafikanter.

Under fallstudien uppmärksammades en del utformningsdilemman i cirkulationsplatserna som undersöktes. Detta utmynnade i olika förslag till förändringar. I avsnittet inkluderas både större omprojekteringar, samt insatser som kräver mindre resurser att förändra.

Main title:Cirkulationsplatser ur ett trafiksäkerhetsperspektiv
Authors:Malmros, Henrik
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:cirkulationsplats, rondell, trafiksäkerhet, GC-överfart, vägkudde, siktlinje, oeftergivliga föremål, oskyddade trafikanter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3723
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3723
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: landskapsplanering
Deposited On:12 Sep 2014 10:37
Metadata Last Modified:12 Sep 2014 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics