Home About Browse Search
Svenska


Åberg, Hanna, 2018. Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
476kB

Abstract

Den här uppsatsen syftar till att besvara vilka idéer och ideal som kännetecknar gravmonument i svenska parkmiljö samt hur de har utformats genom historien. En litteraturstudie har utförts baserad på tvärvetenskaplig västerländsk litteratur med avsikt att förstå de influenser som format svenska gravmonument i parkmiljö. Tre svenska gravmonument har studerats noggrannare i syfte att jämföra dem med samtida svenska och europeiska parkideal, och även för att se historiska kopplingar. Resultatet av arbetet visar att bakomliggande ideér är individuellt styrda av samtida ideal, och präglas av underliggande landskap i form av kollektiva minnen och myter. Gemensamt som idé för gravmonument är tanken att skapa en utopi. Hur idealet för utopin sett ut varierar genom historien och har haft flera namn - den besjälade naturen, Eden och Arkadien. Utformningen av gravmonument är ett resultat av monumentets bakomliggande idé och samtidens ideal. Kontinentala ideal har präglat det svenska parklandskapet även om traditioner, kultur och faktiskt landskap har styrt den slutgiltiga utformningen. Genom historien har gravmonument ofta placerats på en höjd med närhet till vatten och invid träd.

Uppsatsen har kommit fram till att utformningen av gravmonument har gått i cykler och har därmed ständigt refererat bakåt i tiden. De svenska gravmonumenten har tydliga likheter med heliga lundar från fornnordisk tid. Traditionen av den besjälade naturen har fortlevt i Sverige där den ligger som ett grundtema i utföranden av gravmonument.

,

This thesis aims to answer which ideas and ideals that manifest through grave tombs in Swedish parks and how they have been designed throughout history. Through a literature study, based on multidisciplinary western literature, the intention has been to understand the influences that have shaped Swedish tomb monuments. Three Swedish tomb monuments have been closely studied with the purpose to compare them to contemporary Swedish and European park ideals, and furthermore to see historical connections.

The result of the thesis shows that underlying ideas are individually ruled by contemporary ideals and imprinted by collective memories and myths. A mutual idea when having created a tomb monument is the thought of creating an utopia. What this utopia looks like varies throughout history and has gone under different names - the spiritual nature, Arcadia and the Garden of Eden. The design of garden tombs is a result of underlying ideas and contemporary ideals. Continental ideals have influenced the Swedish landscape even though traditions, cultural and factual landscape have dominated in the final design. Throughout history tomb monuments have been placed on a hight, close by water and alongside trees.

This thesis concludes that the idiom of tomb monuments have a cycler movement och thereby continuously refers back in time. The Swedish tomb monuments have a striking similarity with the holy groves of Nordic pre-historic times. The tradition of the the spiritual nature have lived on as a fundamental theme for tomb monuments in Sweden..

Main title:Gravmonument i svenska parkmiljöer
Subtitle:idéer, ideal och formspråk
Authors:Åberg, Hanna
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gravar, tro, gravromantik, heliga lundar, Eden, Arkadien, Millesgården, Jacobsberg, Rosersberg, mortalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9329
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9329
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2018 12:56
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics