Home About Browse Search
Svenska


Björkman Jones, Emma, 2014. Landskapsarkitektur och hållbar design : förhållningssätt, tillämpning och värdering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Hållbarhet är ett begrepp som varje landskapsarkitekt ofrånkomligen tvingas att förhålla sig till. Frågan för denna kandidatuppsats är på vilket sätt det görs. Målet
är att undersöka landskapsarkitektens förhållande till och tillämpning av hållbarhet och hållbar design, för att på så sätt bidra till att lyfta en diskussion kring vilken
roll landskapsarkitekten spelar inom arbetet för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Genom granskning och analys av litteratur samt genom en intervju ämnar uppsatsen svara på tre huvudsakliga frågeställningar: den första handlar om begreppet
hållbarhet, om hur det uppstått och hur det används inom landskapsarkitekturen; den andra frågeställningen gäller tillämpningen av hållbar design; och den tredje rör värdering och analys av hållbar landskapsarkitektur. I uppsatsen undersöks och beskrivs både metoder för att uppnå hållbarhet, hållbarheten som färdig produkt, samt inställningen inom landskapsarkitekturen till hållbarhet och hållbar design i stort.
Resultatet visar på ett komplicerat förhållande, ofta speglat i hållbarhetsbegreppets
komplexitet, vilket också i stor utsträckning påverkar tillämpningen av hållbar
design inom landskapsarkitekturen och metoder för värdering och analys av
hållbarhet. Själva komplexiteten framträder genom uppsatsen som en drivande
kraft och öppnar för en fortsatt diskussion kring både utmaningar och möjligheter
med tillämpning av hållbar landskapsarkitektur i framtiden.

,

Sustainability is a concept to which every landscape architect will inevitably have to relate. The question raised in this bachelor thesis concerns the way in which
this is done. The aim is to explore the landscape architect's relationship to, and
implementation of, sustainability and sustainable design, and by doing so initiating a discussion on the role of the landscape architect in creating a more sustainable
society.

Through study and analysis of literature and information gathered via an interview, this thesis aims to answer three main questions: the first concerns the concept of sustainability, how it emerged and has developed, and how it is being used in landscape architecture; the second refers to the practice of sustainable design, what the main concepts are and which methods are being used; the third question considers the use of sustainability assessment in landscape architecture. The study seeks to investigate and describe methods for reaching sustainability, sustainability
as a result, and the overall attitude of landscape architects towards sustainability and sustainable design.
The result reveals a complicated relationship, often influenced by the complexity of the sustainability concept, which also, to a great extent, affects the practice of
sustainable design in landscape architecture and the use of sustainability assessment methods. The complexity itself appears through the thesis as a driving force opening for a continued discussion on both challenges and opportunities related to future practice of sustainable design in landscape architecture.

Main title:Landskapsarkitektur och hållbar design
Subtitle:förhållningssätt, tillämpning och värdering
Authors:Björkman Jones, Emma
Supervisor:Bergsjö, Ann
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, hållbarhet, design, miljö, ekologi, ekosystem, ekosystemtjänster, förhållningssätt, tillämpning, värdering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3311
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3311
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 10:26
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 10:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics