Home About Browse Search
Svenska


Liljeholm, Terese and Viktoria, Svensson, 2017. Förvaltning av vilt i naturreservat med avseende på rekreation och naturvärden : en studie i Herrevads kloster naturreservat. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Examensarbetet behandlar frågor om hur viltbeståndet av rådjur, räv och vildsvin i naturreservatet Herrevadskloster och hur dessa påverkar områdets landskapskaraktär, biodiversitet och rekreationsvärden. En viltinventering på rådjur har utförts på området och jämförts med tidigare utförd inventering från 2011, för att se hur rådjurspopulationen har förändrats. Inventeringen visade att rådjursstammen har minskat i området. Minskning av Rådjursbeståndet i naturreservatet har minskat med 8,5 % i antalet djur. En möjlig orsak till att rådjursstammen har minskat kan bero på att rävstammen har ökat och därigenom tagit fler kid. Rådjursbestånd fluktuerar årligen i antal, dock pekar de senaste årens viltolyckor i kommunen på en stadig ökning i antalet. Detta kan förklaras utav de senaste årens milda vintrar som har varit gynnsamma för allt vilt då de ger en god tillgång på föda. Vildsvinsbeståndets närvaro i området är påtagligt då det under inventering kunde konstateras att cirka 16% av all betesmark var uppbökad. Detta kan medföra att rådjuren förändrar sitt rörelsemönster och söker sig till skogsmarker. Arbetet omfattar även de viltåtgärder som bidrar till att värna om biologisk mångfald i naturreservatet. Sådana åtgärder är exempelvis att skapa större våtmarksområden, få fram brynzoner och hålla en välmående rävstam. Detta gör att viltförvaltningen underlättas i ett naturområde där jakten är förbjuden. Åtgärderna är till för att skapa ett friskt viltbestånd men också för att minimera de skador som rådjur kan ha på naturen. Utifrån de rekreations- och naturvärden som kan påverkas av en stor rådjursstam har en ekologisk bärförmåga för rådjur föreslagits för naturreservatet. Denna bärkapacitet grundas utifrån forskning från SLU och utav en rapport från ett naturreservat i USA. Den bärkapacitet som föreslagits är ett maxantal på 100 rådjur/ 1000 ha för att undvika en negativ inverkan på miljön. De skador som observerats är att föryngring försvåras av lövskog och försening av den naturliga successionen. Rapporten har resulterat i en förvaltningsplan för rådjuren i Herrevadskloster som ett komplement till områdets skötselplan.

Main title:Förvaltning av vilt i naturreservat med avseende på rekreation och naturvärden
Subtitle:en studie i Herrevads kloster naturreservat
Authors:Liljeholm, Terese and Viktoria, Svensson
Supervisor:Gunnarsson, Allan and Hultberg, Tove
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:viltvård, rekreation, spillningsinventering, rådjur, biologiska mångfald, naturvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6618
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6618
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2017 12:52
Metadata Last Modified:15 Aug 2017 12:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics