Home About Browse Search
Svenska


Schlyter, Sara, 2006. Screens : tävling om strandpromenaden i Helsingborg. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The competition for the beach promenade in Helsingborg was announced in 2001 and was arranged by the city of Helsingborg. My contribution to the competition represents the main part of my thesis in the Landscape Architecture Programme.

The competition entry is based on the concept of crossing screens of vertical elements which connect the pattern and structure of the city to the beach and the water. The different materials and designs of the screens relate to the various characters of the different parts of the area and they form a sequence and uniting theme along the beach.

In addition to the competition entry which was made in 2001, the thesis contains a second part, made in the spring of 2006. It consists of an Introduction with the competition programme and a description of the starting points, a part called Method where the process is described, and the Conclusion with reflections on the competition entry and the process where I also introduce and comment on some other projects which in different ways have are connected to my concept.

,

Tävlingen om strandpromenaden i Helsingborg utlystes
2001, arrangerad av Helsingborg Stad. Mitt bidrag till
tävlingen utgör huvuddelen av mitt examensarbete på
landskapsarkitektprogrammet.
Förslaget bygger på ett koncept med tvärställda skärmar
av vertikala element som knyter stadens mönster och
strukturer till stranden och vattnet. Skärmarnas olika
material och utformning relaterar till de olika delområdenas
skilda karaktärer och de bildar en sekvens och ett
sammanhållande tema längs stranden.
Utöver själva tävlingsbidraget som gjordes 2001 innehåller
examensarbetet en andra del som gjordes våren
2006. Den består av en introduktion till uppgiften med
tävlingsprogrammet och mina utgångspunkter, en
metoddel där processen redovisas, samt en avslutande
del med refl ektioner kring tävlingsbidraget och processen
där jag även presenterar och kommenterar några
andra projekt i olika sammanhang som på olika sätt har
beröringspunkter med mitt koncept.

Main title:Screens
Subtitle:tävling om strandpromenaden i Helsingborg
Authors:Schlyter, Sara
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:23
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tävling, gestaltning, strand
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7276
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7276
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 07:06
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 07:06

Repository Staff Only: item control page