Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Anna, 2022. Are blue green solutions the future of school grounds? : a case study of blue green solutions providing play and learning opportunities at Strandängsskolans school ground. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
31MB

Abstract

Densification and climate change mean high pressure
on urban environments, which increasingly
need to include several functions in a limited area.
School areas, valuable urban spaces, must be rebuilt
to become multifunctional. The purpose of this
thesis is to understand how school grounds can
establish blue green solutions (BGS) that promote
ecosystem services as well as play and learning opportunities.
With a school in Båstad municipality as
an example, through literature studies, document
analysis, interviews and observational studies, the
study’s research question is answered: How can
stormwater management provide opportunities for
play and learning? And the sub question: How can
stormwater management be applied in a proposal
for Strandängsskolan that provides opportunities
for play and learning? The results of the study have
been used to form the 10 design principles that encompass
how to promote play and learning opportunities
from integrating BGS on school grounds.
The design principles are summarized by the three
pillars: multifunctional, accessible, and naturalistic
which is also the concept for the design proposal.
The conclusion is that the proposal successfully integrates
BGS by providing play and learning opportunities
and ecosystem services with the use of the
design principles. Generally, more school grounds
can benefit from integrating BGS. Integration of
BGS on school grounds is however only one way
to respond to the urban challenges of the healthy
development of children and climate change.

,

Förtätning och klimatförändringar innebär ett
högt tryck på urbana miljöer, som i allt högre
utsträckning behöver innefatta flera funktioner på
begränsad yta. Skolområden, värdefulla stadsrum,
måste byggas om till att bli multifunktionella.
Syftet med denna uppsats är att förstå hur skolområden
kan etablera blågröna lösningar (BGS) som
inte bara främjar ekosystemtjänster men även lek
och lärande. Med en skola i Båstads kommun som
exempel, genom litteraturstudier, dokumentanalys,
intervjuer och observationsstudier besvaras studiens
forskningsfråga: Hur kan dagvattenhantering
ge möjligheter till lek och lärande? Samt delfrågan:
Hur kan dagvattenhantering tillämpas i ett förslag
till Strandängsskolan som ger möjligheter till lek
och lärande? Resultaten från studien har formulerats
om för att informera om 10 design principer
som omfattar hur lek och lärandemöjligheter kan
främjas genom att integrera BGS på skolområden.
Designprinciperna sammanfattas i de tre pelarna:
multifunktionell, tillgänglig och naturalistisk, vilket
också är konceptet för designförslaget. Slutsatsen
är att förslaget bidrar till dagvattenhantering som
ger möjligheter till lek och lärande och ekosystemtjänster
med andvänding av designprinciperna.
Generellt sett kan fler skolområden dra nytta av att
integrera BGS. Integrering av BGS på skolområden
är åt andra sidan bara ett sätt att bemöta de urbana
utmaningarna kring hälsosam utveckling av barn
samt klimatförändringar.

Main title:Are blue green solutions the future of school grounds?
Subtitle:a case study of blue green solutions providing play and learning opportunities at Strandängsskolans school ground
Authors:Petersson, Anna
Supervisor:Schneider, Julia and Wahl, Scott
Examiner:Jansson, Märit and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stormwater management, blue green solutions, ecosystem services, biotope, integrated spatial design, affordance, actualized affordance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18501
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18501
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:30 Nov 2022 11:37
Metadata Last Modified:01 Dec 2022 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics