Home About Browse Search
Svenska


Wincent, Carin, 2017. Gaturummet - dess roll genom historien och spaning efter framtida potential. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Gaturummet har genom historien haft en stor betydelse för oss människor. Ett offentligt rum i staden som används av människor från alla samhällsklasser och till många olika aktiviteter. När den industriella revolutionen påbörjades och bilismen gjorde sitt intåg under början av 1900-talet förändrades människors transportvanor. Vilket resulterade i en radikal förändring i hur gaturummen utformades och användes. Målet med uppsatsen är att undersöka vilken roll gaturummet spelat genom historien, vilken roll den har idag och vilken roll ett framtida gaturum skulle kunna spela för oss människor. Syftet är att fundera på om det går att planera och skapa gaturum som inte bara behöver vara en transportsträcka, utan även bjuder in till övriga mänskliga aktiviteter. Som metod används en litteraturstudie för att beskriva gaturummets historia. För att kunna diskutera gaturummets potentiella framtid har en fallstudie genomförts som beskriver omvandlingar av tre samtida gaturum. Slutsatsen av den historiska tillbakablicken visar att gaturummet tycks ha gått från att vara en relativt oordnad och stökig plats med många olika mänskliga aktiviteter, till att bli en plats allt mer präglad av transportbehov, regler och restriktioner. I framtiden förväntas bilens nuvarande höga prioritet inom planeringen att minska vilket resulterar i mer plats åt övriga mänskliga aktiviteter i gaturummet.

,

Through time the streetscapes in our cities have played many different roles for us humans. As a public space in the city, it´s used by all kinds of people and includes a big variety of human activities. During the beginning of the 20th century the automobile made its entrance as a result of the rapid developing industrialism. People’s habits of transportation was put up for a big change. This led to a radical alteration how the streetscape was designed and therefore used by people. The purpose with this dissertation is to examine which role the streetscape have played for people throughout history, its present role and a potential future one. The aim is to explore the possibilities in planning and design of streetscapes, that’s not necessarily only a way of getting from one place to another, but also invites for other human activities. A literature study has been conducted for describing the history of the streetscape. To be able to discuss the streetscapes possible future, a case study regarding the transformation of three modern streetscapes have been carried out. As a conclusion from the historical background its’ shown that the streetscape seems to have transformed from a relatively disordered place, where a variety of human activities were found, to a place characterized by the need of transportation, rules and restrictions. In future planning, when motoring is no longer a top priority, other human activities is expected to be valued more highly.

Main title:Gaturummet - dess roll genom historien och spaning efter framtida potential
Authors:Wincent, Carin
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gaturum, historia, stadsplanering, utveckling, mänskliga aktiviteter, industrialism, bilism, cyklist, fotgängare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10354
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2019 08:56
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics