Home About Browse Search
Svenska


Göstason, Markus and Olsson, Erik, 2008. Potatisens specifika vikt och kokegenskaper med hänsyn till odlingsplats och sort. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
256kB

Abstract

The boiling properties are an important quality issue of the potato. In order to obtain adequate boiling properties the growth of the potato needs to be controlled and interrupted at the right time. However, it is difficult to determine when to stop the growth. Specific gravity can easily be measured and can sometimes be used as a tool for estimating the boiling properties.

This report discusses different aspects of the specific gravity of the potato and how it can be used as a tool to determine the appropriate time for vine killing. The study includes a literature study and a practical field trial. The field trial has been conducted on five different farms situated in the southern parts of Sweden and includes three different varieties. Two sites were selected at each field along with the farmers, one site with low field capacity representing the dry site and one with higher field capacity, representing the wet site. The aim of this study was to get a better understanding of how the specific gravity can vary within the field, but also to evaluate the potato hydrometer as a tool for finding the right time to stop the growth of the potato crop.

Water is the most important factor influencing the growth of most plants. Both water and nutrient supply will affect the boiling properties and specific gravity of potatoes. Potato is a crop that requires a good access to water and nutrient. Nitrogen is the nutrient that has the greatest impact on the specific gravity, quality and yield of potato crop. The specific gravity is closely liked to the maturation of the potato plant.

The results from this study show that there can be great differences in boiling properties within a field. However, sometimes fields that vary in quality and yield can have a uniform development of the specific gravity. It seems like different varieties has different tendencies to develop a uniform specific gravity. King-Edward is a variety which tends to have relatively uneven specific gravity within the field, while the specific gravity in Bintje and Fakse seems less influenced on external factors such as uneven water supply. The results from this study indicate that the specific gravity decreases after vine killing. The potato hydrometer can be efficiently used in some cases as a tool for estimating the boiling properties of the potato.

,

Kokkvalitet är en viktig kvalitetsegenskap på potatis. För att uppnå en önskad kokkvalitet behöver odlaren information för att styra sina insatser och tiden för dessa. Den insats som kan vara svårast att hitta är rätt tidpunkt för blastdödning. Mätning av den specifika vikten kan vara ett hjälpmedel för att ta beslut om denna tidpunkt då mätningen kan ge goda vägledningar hur mognaden är på potatisen.
Vi har gjort en studie på potatis och dess utveckling av specifik vikt på fem olika gårdar i Skåne. Tillsammans med odlarna valdes 2 provplatser per fält, en torrare och en mer vattenhållande plats. Detta för att studera eventuella skillnader i kvalitet. Målet med denna studie är att få en större förståelse för hur kvaliteten kan variera inom ett fält. Anledningen är att potatisindustrin ställer höga krav på potatis av jämn kvalitet. Ett av de stora kvalitetskraven är kokkvalitet som innebär att potatisen inte får vara blötkokande eller sönderfallande. Vi har valt att avgränsa oss till att studera hur kokegenskaper och specifik vikt påverkas beroende på växtplatsens vattenhållande förmåga. Arbetet omfattar även en utvärdering av sjunkmetoden som är ett hjälpmedel för att fastställa potatisens specifika vikt och därigenom lämplig blastdödningstidpunkt.
Potatis är en gröda vars krav på vatten och växtnäring är mycket stort. Anledningen till det stora vattenbehovet är bland annat att potatis har en stor bladyta och ett grunt rotsystem. Även växtnäringsämnen har stor betydelse för potatisens kvalitet och kvantitet. Kväve är det ämne som har störst inverkan på den specifika vikten och därmed kokegenskaperna. Den specifika vikten är nära kopplad till potatisplantans mognad.
I resultatet har vi sett att fälten med King-Edward inte har en lika jämn och stabil torrsubstansutveckling som Fakse och Bintje. Tendensen överlag är att specifika vikten sjunker något mellan blastdödning och skörd. Vi har upplevt att ett fält kan ha jämn specifik vikt trots stor kvalitets- och skördevariation. Potatishydrometern har vi uppfattat som ett tillförlitligt instrument för bedömning av specifik vikt. För att skaffa sig ett bra och tillförlitligt beslutsunderlag bör man ta flera prover i fältet, för att upptäcka lokala variationer. Man bör inte slå samman olika platser vid mätning med potatishydrometern eftersom man då missar variationen inom fältet. Provtagningsintensiteten bör vara hög i slutet av odlingssäsongen, eftersom mognaden kan gå fort. Under en period är det inte ovanligt att den specifika vikten stiger med över en enhet om dagen på potatishydrometerns skala.

Main title:Potatisens specifika vikt och kokegenskaper med hänsyn till odlingsplats och sort
Authors:Göstason, Markus and Olsson, Erik
Supervisor:Ekelöf, Joakim
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:potatis, kokkvalitet, matpotatis, King Edvard, Bintje, Fakse, specifik vikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9023
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9023
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Plant physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 09:46
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 09:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics