Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Ellinor and Bäckman, Amanda, 2020. Litteraturstudie gröna korridorer i urbana landskap : begreppsanalys och applicering i exempelstäderna Boston, London och Malmö.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Urbana landskap genomgår ständig förändring där förtätning, höga koldioxidhalter, föroreningar och en ökande medeltemperatur endast är några av de problem som behöver hanteras för en hållbar stadsutveckling. Gröna korridorer kan bidra till att skapa balans och helhet i det gröna nätverket. Vi har studerat litteratur för att förstå begreppet grön korridor, samt undersökt hur gröna korridorer appliceras i de utvalda exempelstäderna, Boston, London och Malmö. Gröna korridorer är rumsligt linjära, de fungerar sammanlänkande och är multifunktionella. Dessa element utgör ett komplement till den övergripande gröna infrastrukturen i urbana landskap. I fallstudiestäderna har konceptet behandlats med liknande motivation, som ligger i att skapa miljöer för rekreation och aktivitet. Gröna korridorer har även inkorporerats för att skapa stabila gröna nätverk som i sin tur främjar ekosystemtjänster som dagvattenhantering och förbättring av luftkvalitén.

,

Urban landscapes are constantly changing and new problems arise along with the alternating environment, such as densification of the city, high levels of carbon dioxide, pollutions and an incerasing temperature trough out the year. This is just some of the problems that must be dealt with if a sustainable development is to be possible. Green corridors can contribute in creating balance and unity in the cities green networks. We have studied literature to increase our understanding of the concept green corridors and examined how green corridors are applied in the selected example-cities Boston, London and Malmö. A green corridor is spatially linear, they create connectivity and are multifunctional. These elements complement the over-all green infrastructure in urban landscapes. The concept of green corridors have been applied with similar motivations in all of the example cities, that is to create environments for recreation and activity. Green corridors have also been incorporated in the cities to enhance stability in the green networks, which in turn promote ecosystem-services such as stormwater management and air quality improvement.

Main title:Litteraturstudie gröna korridorer i urbana landskap
Subtitle:begreppsanalys och applicering i exempelstäderna Boston, London och Malmö.
Authors:Arvidsson, Ellinor and Bäckman, Amanda
Supervisor:Bellan, Patrick and Deak Sjöman, Johanna
Examiner:Fransson, Ann-Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grön korridor, grönstruktur, grön infrastruktur, Boston, London, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15906
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15906
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2020 07:38
Metadata Last Modified:19 Aug 2020 09:29

Repository Staff Only: item control page