Home About Browse Search
Svenska


Nielsen Björck, Elisabeth, 2013. Rätten till staden : en kritisk granskning av medborgardeltagande inom svensk stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
614kB

Abstract

Målet med denna kandidatuppsats är att kritiskt granska medborgardeltagande inom svensk stadsplanering. Medborgardeltagande studeras i en samhällelig, ekonomisk och
politisk kontext, med kritisk teori som utgångspunkt. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie. Syftet är att bredda författarens kunskap om och förståelse av
medborgardeltagande inför framtida arbetsliv, samt att lägga en teoretisk grund för fortsatta studier av medborgardeltagande. Den huvudsakliga frågeställningen behandlar villkor för medborgardeltagande, med fokus på förutsättningar och hinder för aktivt deltagande. Sekundära frågeställningar adresserar vad lagar och konventioner uttrycker, samt hur de efterlevs; politiska och ekonomiska faktorer som påverkar förutsättningarna för medborgardeltagande; hur begrepp som rättvisa och mångfald relaterar till deltagande; samt vilken roll, makt och ansvar planeraren har i medborgardeltagande.

Studien visar att formella förutsättningar för medborgarens insyn och deltagande i beslutsprocesser har begränsats i och med framväxten av en ny global ekonomisk och
politisk geografi. I uppsatsen beskrivs den svenska staden som socialt och geografiskt fragmenterad.
Medborgardeltagande förs ofta fram som en ingrediens i social hållbarhet eftersom det antas generera positiva värden, såsom solidaritet, tolerans och rättvisa. I
uppsatsen problematiseras medborgardeltagande och föreställningen att deltagande per automatik genererar sociala och demokratiska värden. Planerarens roll framträder som en central komponent i skapandet av ett meningsfullt och rättvist deltagande.

,

This bachelor thesis aims to critically examine public participation in Swedish city planning. Public participation is put in a civic, economic and political context, on the basis of Critical theory, by means of a literary review. The purpose of the thesis is to
widen the author’s knowledge and understanding, in preparation for a professional career and further research in the field of public participation. The main question
concerns conditions for public participation, especially prerequisites and obstacles for active participation. Secondary questions address laws, conventions and their effects on practice; influence of political and economic factors on conditions for participation; the
relevance of the terms justice and diversity in a broadened understanding of participation; and, finally, the role, power and responsibility of the city planner.

The study shows that formal support for public transparency and participation in decision-making has been limited by the emergence of a new global economic and political geography. In the thesis, the Swedish city is described as socially and geographically fragmented. Public participation is often presented as an ingredient in
social sustainability, since it is supposed to generate positive values, such as solidarity, tolerance and equity. Assumptions about social and democratic values of public
participation are shown to be problematic. The role of the planner stands out as a key factor, in making public participation meaningful and equal.

Main title:Rätten till staden
Subtitle:en kritisk granskning av medborgardeltagande inom svensk stadsplanering
Authors:Nielsen Björck, Elisabeth
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Norlin, Måns
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:medborgardeltagande, stadsplanering, kritisk teori, planerare, rättvisa, etik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2500
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 09:06
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 09:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics