Home About Browse Search
Svenska


Flack, Anna, 2015. Vårens paradrabatt : om komposition med lökar och knölar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vårens paradrabatter har länge varit viktiga inslag i våra offentliga miljöer och i
sin färgprakt gläder de många efter en lång och mörk vinter. Varje år planeras nya
kombinationer av lökar och knölar till dessa säsongsplanteringar. Varje år tas det
också fram nya spännande lök- och knölsorter och utbudet kan nästintill liknas vid
ett bottenlöst hav. Vilka faktorer spelar in i växtvalet? Vad skapar attraktiva
kombinationer? Det huvudsakliga målet är att ta fram en beskrivande och
inspirerande skrift som undersöker och resonerar kring arbetet med
växtkomposition och rikta detta mot paradrabatter av lökar och knölar. Syftet är
att tillgodogöra mig fördjupade kunskaper inom ämnet och därmed stärka min
framtida gestaltningsförmåga. De tidigare ställda frågorna behandlas i uppsatsen
och genom litteraturstudier och intervjuer undersöks olika tankesätt och principer
för växtkomposition och komponering av lökar och knölar. Slutligen dras flera
slutsatser av litteraturstudierna och intervjuerna, den mest framträdande att
växtkomposition är ett högst personligt men också komplext arbete, där växtvalet
påverkas av många skilda faktorer.

,

The spring flower beds have long been an important element in our public places
and in their splendour of colour the bulbs give pleasure to many after a long, dark
winter. Each year new combinations of bulbs are planned to these seasonal
plantings. Every year new exciting bulbs are presented and offer a large variety in
colour and shape. What elements influence plant selection? What creates beautiful
combinations? The main goal is to produce a descriptive and inspiring publication
that examines the elements of plant composition and the spring flower beds of
bulbs. The aim is to gather deeper knowledge of the subject and therefore
strengthen my future design ability. The previous questions are discussed in the
paper and through literature studies and interviews different ways of thinking and
principles of plant composition and bulbs are examined. At the end of the paper
several conclusions from the literature studies and interviews are drawn, the most
significant that plant composition is a highly personal but also complex task,
where plant choice is influenced by many different factors.

Main title:Vårens paradrabatt
Subtitle:om komposition med lökar och knölar
Authors:Flack, Anna
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:design, designprocess, växtkomposition, komposition, lökar, knölar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5054
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2016 14:17
Metadata Last Modified:07 Jan 2016 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics