Home About Browse Search
Svenska


Berggren, Annie and Andersson, Alice, 2023. Vegetation för regnbäddar : med fokus på vintervärde. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Regnbäddar är en lösning som bidrar med att uppnå en hållbar dagvattenhantering i urbana miljöer. Regnbäddar hjälper till att avlasta ledningsnätet genom att fördröja och rena dagvattnet. Vegetationen i regnbäddarna utgör en viktig del i infiltrationen och reningen, men den bidrar även med ekosystemtjänster och ökad biodiversitet samt estetiska upplevelsevärden för människor i staden. Människors hälsa och välbefinnande påverkas positivt av vegetation då den bland annat har en stressreducerande verkan. Med avseende på att vegetationen är ett viktigt element i staden har detta arbete en utgångspunkt i att lyfta växter estetiska kvaliteter och riktar in sig på värden som förekommer under vintertid, det med tanke på att Sverige har många mörka månader under året.
För att funktionen i regnbäddar upprätthålls krävs det att vegetationen trivs och mår bra. Dock är det en utmaning att hitta växtmaterial som är lämplig i regnbäddar då de måste klara längre perioder av torka och korta, intensiva perioder av blöta förhållande. Ståndortens förutsättningar påverkas även av regnbäddens konstruktion, det geografiska läget, föroreningshalt, saltpåverkan, nederbörd, vind och ljustillgång. Detta gör varje plats och regnbädd unik, vilket komplicerar valet av växter ytterligare. Motsvarande ståndort förekommer naturligt vid kusten och längs floder. Här har växterna utvecklat motståndskraft mot klimat och väder likt det som råder i den urbana miljön. Därför är vegetation som växer på dessa platser mer lämpade att använda till regnbäddar än andra arter.
Kandidatarbetet studerar vegetation i befintliga regnbäddar för att lyfta fram olika vinterkvaliteter och vintervärde. Vissa arter lyfts fram med hjälp av litteraturstudie. Växter som är vintergröna, vinterblommande, har en intressant bark, grenverk eller kvarsittande fröställningar är exempel på kvaliteter som kan bidra med estetiskt värde under vintern. Arbetet begränsas till att presentera tre träd, tre buskar, tre perenner och tre gräs som sedan sammanställs i en tabell som anger art, vilken typ av regnbädd växten står i samt vilket vintervärde den bidrar med. Sammanställningen kan sedan användas av oss i branschen när val av växter till regnbäddar är aktuellt.

,

Raingardens in urban areas are beneficial for many different reasons. They improve water quality by filtering runoff, reducing the amount of polluted runoff that enters the storm sewer system. Raingardens also provide localized flood control, and planting opportunities which encourage biodiversity. Integrating plant in the urban surroundings also provides a beneficial impact on the human population. Experiencing aesthetic landscape sites and flourishing vegetation helps relieve stress and improves health. This paper is providing research regarding the aesthetic value of plants during winter, a topic highly relevant since Swedish winter is long and often experienced as gloom.
In order to maintain the intended functions in a raingarden, the plants need must be considered. Finding suitable vegetation for raingardens is a challenge since the plants need to survive in a mostly dry location with occasional floodings. Similar conditions are found in areas located by the coast and alongside riverbanks. By studying species native to these areas, one might find suitable candidates for raingardens. Every raingarden is an individual product of the overall conditions of the area combined with the desired ability and design choices. When creating a raingarden, every parameter must therefore be individually evaluated to ensure the best results.
This work studies existing raingardens, highlighting the aesthetic qualities of the vegetation from a winter-value perspective. Species with special traits such as evergreen leaves, intriguing tree bark or flowers blooming during winter, is highlighted as examples that provides beauty and aesthetic value to the urban environment. Literature is researched to support theories and ideas about the suitability of aesthetically pleasing plants in raingardens. The work includes examples of species that might be relevant to use in trials regarding raingardens in the future.

Main title:Vegetation för regnbäddar
Subtitle:med fokus på vintervärde
Authors:Berggren, Annie and Andersson, Alice
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:regnbäddar, regnbäddsvegetation, vintervärde, vinterfägring, vintergrönt.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18626
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18626
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2023 09:02
Metadata Last Modified:18 Feb 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics