Home About Browse Search
Svenska


Åkerlund, Linda, 2007. Tolvmansgården : en skärgårdsträdgårds historia och framtid. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The place I have been working with is a garden, belonging to a family estate, called Tolvmansgården. It is located on an island northeast of Norrtälje in Roslagen. The frontage is red with white corners like so many other houses in the neighbourhood, but ours is one of the oldest houses on the island. Today the house and garden is own by my mother, Pia Johansson.
Since I've started my education in garden design my interest for our country garden has increased. I think that it would be very interesting to se how it may have been, what kind of changes it has gone through and how it can develop further. My purpose has been to develop ideas and a proposal which creates a picture of how the garden can be shaped with history as an important inspiration. In my sketches, historical fragments and stylistic features I try to create the impression of an old-time garden thought it also contains new elements, plants and shapes.
I have got my most important information about the present and the historical garden during my interviews with my mother, Pia Johansson, her oldest relatives and through the photographs that they found, and the information that I have collected at Lantmäteriet. The inventory and the measurements that I made helped me get a clearer picture of the garden today.
I understood, from the interviews, that some of the elements in the garden today have been there since the end of the 19th century. Sadly these elements are few. Their stories have been very interesting. The most interesting information that I have gathered during this study is what I found at Lantmäteriet. Reading texts and looking at maps from the end of the 19th century is very fascinating.
My main thoughts around the future garden is keeping the oldest elements, and making sure that they blend in and makes the garden look whole. But still get the right to radiate their own character and history. Today's demands must of course be for filled, so it can be a functional garden. Though the garden must give a warm and private feeling.

,

Platsen som jag har arbetat med är en tomt och trädgård, tillhörandes en släktgård, som heter
Tolvmansgården. Den är belägen på ön Vätö nordost om Norrtälje i Roslagen.
Fasaden är röd med vita knutar som så många andra hus runt omkring, men vårat är ett av de
äldsta på ön. Idag ägs huset och tomten av Pia Johansson, som är min mamma.
Sedan jag började på min utbildning i trädgårdsdesign har intresset för vår landsbygdsträdgård
ökat. Jag tyckte att det vore intressant att se hur den kan ha sett ut, vilka förändringar den har
genomgått och hur den kan utvecklas vidare.
Mitt syfte har varit att arbeta fram idéer och förslag som ger en bild av hur trädgården till
gården kan gestaltas med historien som en viktig inspirationskälla.
I framtidsskissen får historiska fragment och stildrag skapa intrycket av en gammaldags
trädgård trots att den även innehåller nya element, växter och former.
Den viktigaste informationen om trädgårdens nutid och historia har jag fått under intervjuer
med min mamma, Pia Johansson och hennes äldre släktingar och via de foton som letades
fram, samt genom den information som jag tagit del av från lantmäteriet. Den inventering och
de inmätningarna som jag gjorde har hjälpt mig att få en klarare bild om dagens trädgård.
Utifrån intervjuerna fick jag reda på att en del element som finns idag kan ha funnits redan
under 1800-talet senare del, men tyvärr är de få. Dock har deras berättelser varit väldigt
intresseväckande. Till den mest intressanta informationen som jag har tagit del av under
arbetets gång hör den som jag fick vid besöket på lantmäteriet. Att läsa texter och se kartor
från slutet av 1700- talet har varit väldigt fängslande.
Mina huvudtankar kring den framtida trädgården är främst att behålla de gamla elementen och
se till att de smälter in i helheten men ändå får utstråla sin egen karaktär och historia. Dagens
krav på trädgården måste uppfyllas för att tomten ska vara funktionell. Dock måste tomten
ändå ge en ombonad och privat känsla.

Main title:Tolvmansgården
Subtitle:en skärgårdsträdgårds historia och framtid
Authors:Åkerlund, Linda
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:3
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Tolvmansgården, trädgårdsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7250
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7250
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 08:06
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 08:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics