Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Sofie, 2015. Möjliga nya träd för staden : tio potentiella nya stadsträd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Stadens miljö gör den till en komplicerad växtplats som kräver att växtvalet är rätt för rätt plats i staden. Med påfrestningar som torka, värme, kompaktering och salt blir växtplatsen långt ifrån det naturliga. Utöver detta finns det en risk för sjukdomar och skador på träden som gör påfrestningarna för stadsträd ännu större. Med en strävan till bred artdiversitet i staden och friska träd som står på platser de klarar av studeras tio träd för att besvara vissa faktorer. Detta arbete bygger på en litteraturstudie och träden i arbetet är utvalda ur studien “Diversity and distribution of the urban tree population in ten major Nordic cities” (Sjöman, et al., 2012) och är:
- naverlönn (Acer campestre)
- sykomorlönn (Acer pseudoplatanus)
- klibbal (Alnus glutinosa)
- avenbok (Carpinus betulus)
- serbisk gran(Picea omorika)
- tall (Pinus sylvestris)
- asp (Populus tremula)
- fågelbär (Prunus avium)
- skogslind (Tilia cordata)
- bohuslind (Tilia platyphyllos)
Faktorer som har besvarats för varje träd i arbetet är ifall de är torktåliga?
Om de är salttåliga?
Om de är tåliga mot kompaktering?
Hur stora de blir och hur deras habitus ser ut?
Vilken svensk växtzon de växer i?
Om de har speciella krav på jorden?
Om de är drabbade av någon allvarlig sjukdom.
Det som framkommit är att alla träden klarar av en eller flera faktorer för staden och därför lämpar sig för plantering i städer. De bör däremot stå på olika ställen i staden för en optimal utveckling.

Main title:Möjliga nya träd för staden
Subtitle:tio potentiella nya stadsträd
Authors:Johnsson, Sofie
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsträd, stadsmiljö, torka, kompaktering, salt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5050
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2016 11:53
Metadata Last Modified:07 Jan 2016 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics