Home About Browse Search
Svenska


Björk, Matilda and Johansson, Antonia, 2023. En plats mellan radhusen : ett idéförslag till utveckling av utemiljön för att stärka kvalitéer i bostadsområdet Dala. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Den bostadsnära utemiljön spelar idag en viktig
roll i spåren av klimatförändringarna samt
för hälsa och välmående. I brist på utrymme i
den täta staden kan vikten av grönytor såsom
bostadsgården och dess kvalitéer belysas.
Formade av olika stadsbyggnadsideal, kan
bostadsgårdars utformning och innehåll variera
och frågan är om dess användbarhet, funktion
och kvalitéer möter brukargruppens behov.
Denna fråga utforskas genom detta arbete i den
bostadsnära utemiljön i radhusområdet Dala,
Åstorp, ett område med liknande karaktär från
när det byggdes i början av 1970-talet.
Med målet att presentera ett idéförslag,
syftar detta arbete till att utforska hur den
gemensamma utemiljöns värden och egenskaper
i relation till de boende kan stärkas. Arbetet
syftar även till att bidra till förståelse av olika
tillvägagångssätt för framtida utformning av
bostadsnära utemiljöer. Med hjälp av flera metoder undersöks och analyseras studieområdet
Dala och dess kontext för att besvara projektets
frågeställningar och skapa ett idéförslag. Baserat
på litteraturstudier, platsbesök och dialog
undersöks vilka värden som kan karaktärisera
en bra bostadsgård. Genom platsanalysen
identifieras utmaningar och möjligheter i Dalas
utemiljö som till exempel storleken av ytorna och
frågan om skötsel. Baserat på litteraturstudien
och platsanalysen, belyser arbetets resultat
grundläggande egenskaper i utformningen som
behövs för att den gemensamma utemiljön ska
kunna fungera, användas och möta dagens
behov. Undersökningen illustrerar de boendes
behov av trygghet, tydlighet, trivsel och aktivitet
i den gemensamma utemiljön i Dala, vilket
reflekteras genom ett idéförslag som utvecklas
genom arbetets process. Slutligen diskuteras
bostadsgårdens betydelse för de boende och
behovet av att fortsatt undersöka utformning
och funktion av olika bostadsgårdar.

,

In times of climate change and as part of everyday
life, the importance of outdoor environments
are being increasingly recognised in the dense
city. Hence, in this context residential outdoor
environments or more specifically residential
yards can play an important role since they
can offer benefits to well-being and also
environmental functions. Shaped by different
planning paradigms, the content and design
of these environments can vary as well as the
function, utility and qualities. However the
question of whether these different forms meet
today’s needs can be highlighted. In this study,
this question is explored through the case of
the residential outdoor environment between
the terraced houses in Dala, Åstorp, which is a
neighbourhood area built in the beginning of the
1970s.
With the objective of presenting a design proposal,
this project aims at investigating how the
qualities and characteristics of the environment
in relation to the residents can be enhanced. It
also seeks to highlight different perspectives on
the design of residential outdoor environments.
Based on various methods, the study area Dala
and its context is studied and analysed in order
to answer the research questions and create a
design proposal. Challenges and possibilities,
such as size of the environment and the issue of
maintenance, are explored through the analysis.
With reference to the literature study and the
landscape analysis, fundamental characteristics
for the function and utility meeting today’s
needs for the benefit of the user groups are
addressed. Similarly, specific attributes such
as safety, clearness, enjoyment and activity are
identified as a need in the outdoor environment
in Dala among the residents. As a result, this is
synthesised through a design proposal developed
throughout the process. The thesis is concluded
in a discussion of the importance of these
environments supporting possibilities to their
residents. It also emphasises the diversity of
these environments and the need for continuous
investigation of the design and function for the
benefit of the user group.

Main title:En plats mellan radhusen
Subtitle:ett idéförslag till utveckling av utemiljön för att stärka kvalitéer i bostadsområdet Dala
Authors:Björk, Matilda and Johansson, Antonia
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Gunnarsson, Allan and Teutsch, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, gemensam utemiljö, trygghet, naturbaserad lekmiljö, växtgestaltning, lokal involvering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19087
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19087
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 07:43
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics