Home About Browse Search
Svenska


Persson, Rebecka, 2015. Ut i naturen! : behovet av anlagda ridleder med exempel från sydöstra Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ridning är för många en hobby, en verksamhet eller en livsstil. Hästar är något som binder samman landsbygd och stad. De berör olika delar av samhället med sin existens.
De påverkar jordbrukets produktion, samhällsekonomin, den privata ekonomin och folkhälsan, för att nämna några saker. Tillgång till naturen är en av huvudanledningarna till att människor börjar rida och umgås med hästar. I många
delar av Sverige möjliggörs detta av allemansrätten, men i områden, likt Skåne, där åkerlandskapet är dominerande råder även andra förhållanden.
I allt mer tätbefolkade områden och där kraven på produktion höjs på jordbruket möts det urbana och rurala på ett sätt som inte kan tillfredsställas av dagens planering.
Kravet på multifunktionella användningsområden och ytor ökar. Hästar kan innebära en påfrestning på marken och i en del fall leder detta till konflikter mellan brukare,
markägare och kommun. Den här uppsatsen behandlar tillgänglighet i landskapet för ryttare och varför anlagda ridleder kan behövas. Den undersöker också frågan hur
anlagda ridleder kan fungera som ett verktyg för planerare att möta de behov som finns.

,

Horseback riding is, to many, a hobby, a business or a lifestyle. Horses connect rural and urban areas. They affect different parts of society purely by their existence. They have an impact on agricultural production, socio‐economy, private economy and public health, to mention a few things. Accessibility to nature is one of the key reasons why people start riding and keeping horses. In many parts of Sweden, this is provided by the Swedish Right of Public Access. This law is, however, not sufficient in places where agricultural land use is dominating the landscape, such as in Scania.
In areas where the population is increasing and where the agricultural sector is confronted with higher demands on productivity, the urban and rural society and landscape meet in a way that today’s planning cannot provide for. The demand of multifunctional ranges of use and spaces is increasing. Sometimes the increasing strain on the land use leads to conflicts between users, landowners and the municipality. This thesis deals with accessibility to the landscape for riders and why planned bridle‐ways may be needed. It also poses the question how planned bridle‐ways can be a useful tool for planners in meeting these demands.

Main title:Ut i naturen!
Subtitle:behovet av anlagda ridleder med exempel från sydöstra Skåne
Authors:Persson, Rebecka
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ridning, tillgänglighet, ridleder, multifunktionell planering, häst, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4444
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4444
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2015 10:51
Metadata Last Modified:11 Jun 2015 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics