Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Emma, 2019. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det här arbetet belyser solitärbuskens användning i den förtätande staden. Det kan ses som ett bortglömt eller icke utforskat växtmaterial men har en stor potential för användning där konventionella trädtyper inte lämpar sig, när ytorna blir mindre och förutsättningarna blir tuffare i det urbana klimatet. Det finns flera växtlistor för trädarter till den hårda staden och i samma stil syftar det här arbetet till att presentera en växtlista av solitärbuskar som kan användas på periodvis utsatta miljöer såsom bjälklagsplanteringar, där substratdjupet är begränsat och kontakt med grundvatten är obefintligt. Dels har en litteraturstudie gjorts i förtätningens problematik där det urbana klimatet och vikten av att införa grönska i den täta staden tas upp. Här belyses även värdet av att välja rätt växt för rätt avseende och att det i första hand är växtbäddens kvalitet och tjocklek som avgör vilken typ av vegetation som kan etableras. Således visas solitärbusken som ett bra val för planteringar där trädegenskaper efterfrågas men inte är lämpliga för plantering. Cotinus cogyggria används som en typart i arbetet då det var ur intresset för denna art som uppsatsen växte fram samt att den lämpar sig mycket väl i stadens planteringar. För att ta fram en växtlista med liknande egenskaper har även en intervjustudie gjorts där växtanvändare inom den gröna sektorn kontaktats och ombetts att baserat på deras erfarenhet och kunskap rekommendera arter som de tror sig kunna trivas och ha en långsiktig god överlevnad som solitärbuske i ett varmt, periodvis torrt läge i ett urbant klimat inom zon 1-3. Resultatet blev en växtlista med 94 arter som kan fungera som utgångspunkt för växtval till planteringar på betongbjälklag, takträdgårdar samt i urnor i staden. Listan visar på ett brett utbud av arter som kan användas som solitärbuske och beaktning bör tas till att flera arter i listan idag inte finns i handeln samt att flera säljs som uppstammade träd. Artförslagen bör även ses som generella då det beror på den specifika platsens förutsättningar för vilken art som ska väljas samt att definitionen av en solitärbuske i detta arbete handlar om att se till växten på individnivå och inte på artnivå.

,

This thesis highlights the usage of solitary shrubs in a densifying urban climate. It is a plant material that you might say is forgotten or unexplored but it has great potential to be used where conventional city trees are not suitable. The prerequisites for plants in the city are getting tougher with the urban heat island effect at the same time as the planned green surfaces are becoming smaller and fewer. There are plant lists with suggested trees for the urban landscape but this essay aims to present a list containing species that are suitable as solitary shrubs for dry and exposed conditions - plantings where the soil depth is limited and where there is no contact with ground water. A literary study has been made regarding the complex of problems of the densifying city which also highlights the importance of green spaces in the city as well as the significance of choosing the right plant for the right place. The solitary shrub as a plant material is there for a good choice in this specific matter. Cotinus cogyggria is used as an exemplary species as it has good characteristics to grow in dry conditions. To present other species with similar traits, plant-users within the industry has been interviewed in order to recommend species based on their knowledge and experience. This resulted in a table of 94 plants that they believe could be used as a solitary shrub and thrive and survive in a warm, dry, urban condition within the Swedish hardiness zones 1-3. The table shows that there is a wide range of species that has the potential to be used but at the same time this result should be seen as general since the selection of species for a particular planting should bare the specific conditions in mind as well as the microclimates in the urban areas. Also, the plant group solitary shrubs are in this essay defined as to be seen to the individual plant rather than the species which is why the list contains species of different sizes.

Main title:Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort
Subtitle:en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar
Authors:Petersson, Emma
Supervisor:Bellan, Patrick
Examiner:Palmér, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förtätning, urban heat island, solitärbuske, växtmaterial, betongbjälklag, gästträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10603
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10603
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 10:04
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics