Home About Browse Search
Svenska


Hultberg, Lisa, 2020. En plats mellan förut och sedan : om tillfällig användning av stadens vaga platser. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
36MB

Abstract

Huvudtemat i mitt projekt har varit den vaga platsen, rummet som inte gestaltats utan uppstått som resultat av förfall eller omvandling av stadslandskapet. Teoretikern och arkitekten Ignasi de Solà-Morales benämnde dessa platser terrain vague, ett begrepp som varit riktningsvisande i mitt projekt. Terrain vague är den urbana platsen som karakteriseras av rörlighet och fluktuation samt en frihet att tas i anspråk. På två olika vis är de laddade platser, hotfulla till följd av sin oordning, men också hoppfulla med sin spänning och frihet från normer.
I projektet har jag fokuserat på att undersöka vilka inneboende kvaliteter dessa vaga platser kan ha och vilken roll de kan fylla i staden. Jag har också undersökt om det är möjligt att jag själv kan starta igång (aktivera) en sådan plats med hjälp av små materiella insatser.
Min metod har bestått av två delar varav en är en litteraturstudie med utgångspunkt i de Solà-Morales terrain vague samt Karen Francks och Quentin Stevens begrepp loose space som beskriver hur människor med sin spontana användning kan aktivera platser. Litteraturstudien beskriver den vaga platsens förutsättningar för användning, hur de benämns och begreppsligas men också hur människor på olika sätt kan använda vaga platser beroende på olika behov och omständigheter. Litteraturstudien skapar kontext för arbetets andra del: en praktisk fallstudie av en vag plats i omvandlingsområdet Norra Sorgenfri i östra Malmö. Platsen är en öppen tom grusyta som är i väntan på att omvandlas till park. Tidigare var platsen vändplan i anslutning till ett bussgarage; en byggnad som renoverats och nu rymmer Malmö Konsthögskola.
Jag har regelbundet utfört aktiviteter på platsen under en period på fem månader. En gång i veckan har jag placerat ut eller flyttat objekt för att engagera och bjuda in människor att använda platsen. Min aktiviteter har ibland och ibland inte lyckats väcka gensvar hos människor på platsen. Jag har återkommande iakttagit resultaten av aktiviteterna och använt mig av platsanalyser, fotografi, dagboksskrivande och skissande för att dokumentera mitt arbete och platsens utveckling, som skildras i rapporten.
Min slutsats var att de vaga platserna har potential att fylla en rad olika funktioner, som exempelvis alternativ lekmiljö, passage och utrymme för vila, och att de går att sätta igång med begränsade materiella insatser. Men fokus ligger snarare på objektens relation till platsen än objekten i sig själva.
Mitt mål har varit att arbeta praktiskt och platsspecifikt med gestaltning för att på djupet kunna förstå en plats. Arbetet har genererat en förståelse både för den vaga platsen som ett nu och som en process över tid och i förändring. Jag har gjort det i syfte att undersöka och diskutera vaga platsers inneboende potential; att se om de rymmer funktioner och resurser att ta tillvara eller bevara för människor i staden. På så vis belyser jag med arbetet den vaga platsens roll i den täta staden.

,

This projects has been about the vague place, a place that has not been designed but is a result of decay, demolition or transformation of the city. Ignasi de SolàMorales, architect and theorist, has described these places as terrain vague, a term that has acted as guidance through out my project. These urban places are characterized by fluctuation and changeability and connotes a sense of freedom. It is a kind of place that is loaded in two different ways; thretening for some because of unorder and vagueness, but exciting to others because of openness and for giving freedom of choice.
The main focus in this project has been to explore the possible qualities that vague places might contain and what position these places could take in the city landscape. I’ve also wanted to examine wheter it is possible to activate such a vague place using only small gestures and objects.
The metod for answering my questions consists of two parts. One is a litterature studie based on de Solà-Morales term terrain vague and loose space, a concept described by the authors Karen Franck and Quentin Stevens. Loose space refers to when people through spontaneous use act to activate places. The litteratur study describes the problem in naming and defining vague places, how they can act as a basis for spontaneous activity, but also different reasons for people to seek out these places. The litteratur study acts as a foundation for the second part of the report: a practical study of an actual vague place in a neigbourhood in transistion, Norra Sorgenfri in Malmö. The place consists of an open gravel area next to a former garage for the busses for the citiy’s public transport. The building is now remade to fit the Malmö Art Academy but the area choosen for the project is still waiting to be made a parc.
The practical study was performed by me making activities at my chosen place during a period of five months. Once a week I went to the place to put or move around objects there, in the purpose to invite people and make them engage with the place. Sometimes I could see traces of action from activity; people moving or interacting with the objects. Sometimes my activities led to nothing. I noticed the results of my activities by documenting them with analyses, photography, diary writing and sketching. The result from my work at the vague place is explained and presented in this report.
My conclusion was that these places can have multiple purposes. They can be
places for play, links between other places and spaces for contemplation, to give some examples. I also discovered that it is possible to activate such a vague place by using very small gestures and objects. But the main thing I learned was that the relation between the objects and its surroundings was more crucial than the size and character of the object itself.
The goal of my project has been to work practically and site specific with design to be able to get a deeper understanding of a place. The work has given me a view on the vague place just as it is, in a present moment, but also as a time-space, in process and change over time. The purpose has been to discover and bring to question the vague place as a potential in the city landscape; to see if they hold qualities and potential that needs to be used or perserved for serving people living in the city. I have wanted to put a light on the role vague places are playing in our densified cities.

Main title:En plats mellan förut och sedan
Subtitle:om tillfällig användning av stadens vaga platser
Authors:Hultberg, Lisa
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Farsö, Mads and Andersson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:terrain vague, vaga platser, loose space, praktisk gestaltning, signalobjekt, spontan användning, stadsomvandling, Norra Sorgenfri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15967
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15967
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2020 11:06
Metadata Last Modified:03 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics