Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Emma and Eriksson, Matilda, 2020. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. Buskar har även stor potential till att användas i planteringar som innehåller mer strukturell- och artmässig variation.
Det här examensarbetet handlar om att sammanställa en lista med buskarter som kan användas i en biotopplantering karaktäriserad av extensiv skötsel och höga estetiska värden. Inspirationen till arbetet är hämtat från det australienska projektet The woody meadow project som har som utgångspunkt att skapa funktionella och estetiskt tilltalande mixade buskplanteringar. En unik aspekt med projektet är att nedskärning används som skötselmetod vilket innebär att bara buskarter som har förmågan att skjuta nya skott kan användas i planteringen. I det här arbetet undersöks vilka buskarter som hade kunnat användas på ett liknande sätt i en hårdgjord miljö i en sydsvensk kontext.
Med stöd i utvald litteratur har ett systematiskt växturval utvecklats för att ta fram buskarter som kan användas i en biotopplantering dominerad av buskar. Ett stort antal arter har utvärderats mot kriterier som rör nedskärning, tillväxthastighet, torktolerans, ljus- och skuggtolerans samt blomning och andra visuella värden. Experter med kunskaper inom huvudområdena skötsel, anläggning och plantskola har utifrån sina erfarenheter utvärderat de framtagna arterna vilket har resulterat i en artlista med 30 stycken buskar som har potential att användas i en mixad buskplantering.
Utifrån den framtagna artlistan presenteras ett förslag på hur en biotopplantering dominerad av buskar skulle kunna ta uttryck i en hårdgjord miljö i Malmö. Inspirationen till planteringens visuella och strukturella uttryck är hämtat från det naturliga växtsamhället maquis som också ligger till grund för konceptet, Urban buskmosaik.

,

Shrubs are widely used in public spaces in Sweden but are generally used in monotonous shrub-masses that have low ornamental- and ecological value. At the same time, shrubs are considered to be the most useful plant material in terms of durability, low maintenance, and versatility. Shrubs also have great potential to be used in plantings that are spatially- and taxonomically complex.
This thesis is about developing a shortlist of shrub species that can be used in a biotope planting characterized by extensive management and high aesthetic values. The Australian project The woody meadow project is the main inspiration for the thesis and is based on the idea of creating functional and aesthetically attractive mixed shrub plantings. A unique idea of The woody meadow project is that the shrubs are to be maintained by being periodically coppiced, which means that only shrub species likely to resprout are selected. This thesis aims to apply a similar concept as The woody meadow project but with a southern Swedish context in mind.
A plant selection matrix has been developed to select shrubs that can be used in a biotope planting dominated by shrubs. A large number of species have been evaluated against criteria relating to coppicing, growth rate, tolerance of drought, tolerance of light and shadow as well as flowering and other visual values. Experts with knowledge in the main areas: maintenance, construction, and nursery have, based on their experience, evaluated the species, which has resulted in a species list of 30 shrubs that have the potential to be used in a mixed shrub planting.
Based on the species list, a design is put together to present a biotope planting dominated by shrubs in a dense, urban streetscape in Malmö. The inspiration for the visual and structural characteristics of the concept Urban shrub mosaic is modeled on the natural Mediterranean plant community, maquis.

Main title:Urban buskmosaik
Subtitle:nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer
Authors:Axelsson, Emma and Eriksson, Matilda
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Lindholm, Gunilla and Wirdelöv, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biotopplantering, buskar, The woody meadow project, växtsamhälle, hed, stäpp, shrubland, hårdgjord miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16069
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2020 08:51
Metadata Last Modified:22 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics