Home About Browse Search
Svenska


Johan, Nilsson, 2006. Ekonomi i vallfrödominerad växtföljd. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
349kB

Abstract

This is a project about how you grow timothy seed and red clover seed successfully. The main part is about economic analyse to see if it is any economy by growing leyseed.
There are lots of things to be aware of to get all the costs in your economic analyze.

Timothy
Timothy seed is planted on 4400 hectares in Sweden. It is possible to grow timothy seed in the south part of Sweden. Timothy is very sensitive for dry weather in spring and in the beginning to summer. Timothy gives acceptable harvest of seed for about three years.

Red clover
Red clover is also sensitive for dry weather and is suitable to grow in the south part of Sweden. It is no good idea to plant on soft soil because it needs so much water. You can only take one season of seed of red clover.

Contract
All leyseed production is on a contract in Sweden. The project is about how you get a contract on above mentioned leyseed.
The project shows prices for buying seed and all the machinery to produce it. It also shows what you get paid for your seed, when all the costs are taken away.

Interview
The project is based on interviews of active people in the branch. Farmers who are leyseed producers today. Sellers who are selling seed, fertilizers, plant protecting and also are responsible for the leyseed contract.
There are good result in timotyseed production, but nearly not acceptable in red clover production. The result shows there must be 499 kg timothy seed /hectare and 338,5 kg red clover seed / hectare for getting break-eaven.

,

Detta är ett examensarbete där det beskrivs hur man går tillväga för att lyckas med vallfröodling av rödklöver och timotej. Tyngden ligger i ekonomiska beräkningar för att se om det är lönsamt med en vallfrödominerad växtföljd.
Timotejfrö odlas på cirka 4400 ha i Sverige. Timotejfrö går bra att odla i både Götaland och Svealand. Viktigt att tänka på är att timotej är mycket känslig för vår / försommartorka. Timotej kan fröodlas i upp till tre år, längre tid är svårt att få kontrakt på. All vallfröodling sker mot kontrakt.
Klöverfrö odlas även det i både Götaland och Svealand. Man odlar både diploida och tetraploida klöversorter. Klöverfröskörd tas bara ett år. Klöverfrö bör inte odlas på lätta jordar då den är relativt fuktkrävande.
Arbetet tar upp gödslings och växtskyddsrekommendationer, skördemetoder och efterbehandling som lagring och torkning för ovan nämnda fröslag. Arbetet tar också upp de viktigaste delarna som krävs för att teckna vallfrökontrakt, även prisuppgifter för utsäde och avräkningspris. En skördeuppskattning för vallfrö finns med som underlag för beräkningarna.
Kalkyler
I arbetet finns kalkyler för att visa hur lönsamt det är att odla vallfrö. Alla beräkningar är per ha. Kalkylerna innehåller:
□ Intäksdelar i form av betalning för frö, gårdsstöd och lagringsersättning.
□ Kostnader för utsäde, gödsel, växtskydd och rensning av fröet.
□ Kostnader för att köpa in alla maskintjänster.
Arbetet bygger till stor del på intervjuer med verksamma personer inom fröbranschen, lantbrukare som idag odlar vallfrö och växtodlingssäljare som säljer utsäde, gödsel, växtskydd och även skriver fröodlarkontrakt och fungerar även som rådgivare.
Resultat av arbetet är att timotejfröodling är gynnsamt med ett resultat på 2343 kr/ha, detta år ett. År två och tre kan dessutom etableringskostnaden (harv + sådd) tot. 570 kr/ha räknas bort. Resultat för klöverfröodling ser inte lika bra ut endast 693 kr/ha. Klöverfrö är dessutom väldigt väderberoende och man måste räkna med år som kan ge en skörd under 100 kg frö/ha. För att gå plus/minus noll krävs enligt resultatet 499 kg timotejfrö/ha och 338,5 kg rödklöverfrö/ha i jämförelse med att träda arealen och ta ut gårdsstöd.

Main title:Ekonomi i vallfrödominerad växtföljd
Authors:Johan, Nilsson
Supervisor:Andersson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:24
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vallmofrö, timotej, rödklöver
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 13:33
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics