Home About Browse Search
Svenska


Linder, Moa and Nilsson, Li, 2023. Rätt växt på rätt plats : gestaltningsförslag i torr skugga. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Har du någon gång stött på en gles och ointressant plantering? I så fall kan detta vara en plantering
vars växter inte är anpassade för platsen och inte kombinerats på ett tilltalande sätt. Under vår
utbildning till landskapsingenjörer har vi vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på problemet med
planteringar som inte är hållbara i längden och vars växtmaterial inte stämmer med den ståndort som
erbjuds. Bland annat har olika föreläsare som är verksamma inom den gröna sektorn visat olika
exempel i offentliga miljöer. I en del av fallen har torra och skuggiga planteringar diskuterats då det
är ett vanligt förkommande i staden. Att utforma hållbara och långlivade planteringar som samtidigt
har ett långt attraktionsvärde och är estetiskt vackra är något som vi tycker är viktigt, både för ögat
och miljön. En hållbar plantering som består av växter som trivs på platsen, tenderar att inte behöva
en lika omfattande efterföljande skötsel, som bevattning och påförsel av näring.
Med hjälp av platsbesök till torra och skuggiga planteringar och en omfattande litteraturstudie har
frågeställningarna besvarats; Vilka perenner är hållbara och långlivade i torr skugga? Hur kan
perenner som är anpassade för torr skugga kombineras på ett visuellt tilltalande sätt? I arbetets
resultatdel har vi utformat två gestaltningsförslag med tillhörande växtlistor vars växter är anpassade
för den torra och skuggiga platsen. Dessa förslag ska förhoppningsvis kunna vara till hjälp och
inspirera personer som arbetar inom den gröna sektorn.

,

Have you ever bumped into a sparse and uninteresting planting? If so, you might have seen plants
that are not suitable for the location and not combined in an attractive way. During our education as
landscape engineers, we have frequently been made aware of unsustainable plantings with
unoptimized plants that are not adapted to the given location. Various lecturers from the green sector
have shown examples of this related to public areas. In some cases, shaded plantings with dry soil
have been discussed because of their common occurrence in the cities. Designing sustainable and
long-lasting plantings that have a long value of attraction and are aesthetically beautiful is important
both for the eye and the environment. Sustainable plantings containing perennials which are
customized for the local conditions tend to not need major maintenance, regarding watering and
future nutrient application.
By visiting a set of shaded places with dry soil and a major literature study we have answered the
following questions: Which perennials are sustainable and long-lasting for dry soil and shade? How
can perennials that are customized for dry soil and shade be combined in an aesthetical way? The
result of this work contains two design suggestions with associated plant lists with plants customized
for dry soil and shade. Hopefully, these suggestions, can be of help and an inspiration for
professionals engaged in the green sector.

Main title:Rätt växt på rätt plats
Subtitle:gestaltningsförslag i torr skugga
Authors:Linder, Moa and Nilsson, Li
Supervisor:Wembling, Mona
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ståndortsanpassning, ståndort., torr skugga, perenner, växtkomposition, gestaltningsförslag, växtlista
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18917
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18917
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 08:02
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics