Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Emelie, 2017. Har rosenanläggningar en plats i dagens städer?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I diskussionerna med intervjupersonerna framkommer att de upplever att rosor är
mycket uppskattade av allmänheten och att det är en växt som lockar många besökare. Trots vetskapen
om att allmänheten oftast uppskattar rosor verkar det finnas ett motstånd till att planera in rosor
i offentliga miljöer i dagens läge. Många uppfattar rosor som krävande, svårskötta, kortlivade och
som ett dåligt alternativ för odling i offentliga miljöer.

Jag har därför i detta arbete valt att fokusera på förvaltarnas attityd samt hur de upplever
allmänhetens inställning till rosenanläggningar och har valt att utgå från frågeställningen:

• Fyller rosenanläggningar ett syfte i dagens städer med utgångspunkt i allmänheten och
förvaltarnas upplevelse av de undersökta anläggningarna?
Målet med arbetet har inte varit att finna ett facit på hur rosor ska användas i offentlig miljö
utan snarare att visa på nuvarande anläggningars lösningar och tillvägagångssätt. Samt utifrån
deras erfarenhet nå en ökad förståelse angående
attityderna till dessa anläggningar och på så sätt kunna dra slutsatser kring dess värde och
framtid i offentliga miljöer.

Arbetet inleds med en litteraturstudie med syfte att få en bild av hur rosor historiskt har använts
i offentliga miljöer för att kunna dra paralleller till dagens användning. Därefter följer
kvalitativa intervjuer med fem rosenanläggningar med representanter för dessa anläggningar.
Intervjuerna beskriver de utvalda rosenanläggningarnas bakgrund, nuläge det vill säga ansvarig
förvaltare och allmänhetens attityd till anläggningen samt hur de ser på framtiden för rosorna i
sin egen anläggning såväl som generellt i den offentliga miljön.

Resultatet av arbetet landar i att rosenanläggningar har möjligheten att i framtiden ta mer plats i
städerna. Om rosenanläggningar i framtiden kommer att bli vanligare i våra städer avgörs självklart
av kommunernas prioriteringar, vilja och kunskap.
Jag baserar min analys på att rosenanläggningar har en plats i dagens städer på framförallt två
punkter - uppskattning och kostnader.

För att en anläggning ska vara värd att skapas och sedermera löpande skötas krävs att platsen är
uppskattad av de som ska använda den. När det kommer till rosenanläggningar har det aldrig varit
någon tvekan hos de personer jag intervjuat - rosenanläggningarna är oerhört uppskattade vilket
blir tydligt i bland annat besöksantal och intresset för guidade turer.

Genom att välja rätt ros till rätt plats och sköta dessa på rätt sätt behöver inte rosor bli så
dyrt som många tror och oftast placeras rosor på en relativt begränsad yta som om den sköts rätt
inte nämnvärt kommer påverka kommunens budget för parkskötsel.
Jag menar att en ouppskattad park alltid en dyr park oavsett hur skötseleffektiv den är. Om rosor
är uppskattade i parkmiljö och kan skötas på ett effektivt sätt kanske det borde anses som ett - om
inte ett billigt alternativ så i alla fall prisvärt - i förhållande till den uppskattning de
genererar?

Main title:Har rosenanläggningar en plats i dagens städer?
Authors:Lindholm, Emelie
Supervisor:Öxell, Cecilia and Morin, Henrik
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rosor, offentliga planteringar, rosenanläggningar, rosarium, Rosenlunds, Pastor Spaks Park, Lomma rosarium, Kärleksstigen, Tivoliparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 10:41
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics