Home About Browse Search
Svenska


Marnung, Axel, 2024. Fytoremediering på Kvarnby upplagsområde : ett ekonomiskt och ekologiskt alternativ. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ökad industrialisering, intensivt jordbruk, och urbanisering har lett till allvarliga föroreningar av mark, vatten och luft. Denna mänskliga aktivitet har resulterat i en spridning av organiska- och oorganiska föroreningar och andra farliga ämnen som hotar både människors hälsa och miljön. I denna kontext har fytoremediering uppmärksammats som en lovande och hållbar metod för att sanera förorenade områden och återställa miljön till ett hälsosamt tillstånd. Genom att utnyttja växternas naturliga förmåga att absorbera, bryta ner och avlägsna föroreningar från sin omgivning erbjuder fytoremediering en unik lösning på våra miljöutmaningar. Kvarnby (tidigare Husie) upplagsområde ligger i och ägs av Malmö kommun. Tomten har under nästan 50 års tid använts av företag som har ägnat sig åt bildemolering, återvinning av skrot och delar av området har använts som upplag för byggmaterial. Detta har lett till att marken är kraftigt förorenad av metaller, olika oljor, skrotfragment och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Fastighets- och gatukontoret i Malmö vill nu utreda om det finns möjlighet att rena tomten från föroreningar med hjälp av fytoremediering. Resultatet visar att genom litteraturstudier, platsbesök och samtal med sakkunniga går det att dra slutsatsen att fytoremediering är ett möjligt och ekonomiskt alternativ för remediering av marken på Kvarnby upplagsområde och att lämpligt växtval för processen är Salix viminalis.

,

Increased industrialization, intensive agriculture, and urbanization have resulted in serious pollution of soil, water, and air. This human activity has led to the spread of organic and inorganic pollutants, and other hazardous substances that threaten both human health and the environment. In this context, phytoremediation has been recognized as a promising and sustainable method for cleaning up contaminated areas and restoring the environment to a healthy state. By harnessing plants' natural ability to absorb, break down, and remove pollutants from their surroundings, phytoremediation offers a unique solution to our environmental challenges. Kvarnby (formerly Husie) storage area is located in and owned by the municipality of Malmö. The site has been used by companies engaged in car dismantling, scrap recycling, and parts of the area for storage of building materials for nearly 50 years. This has resulted in significant contamination of the soil with metals, various oils, scrap fragments, and PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons). The Property and Street Department in Malmö now wants to investigate the possibility of remedying the contamination on the Kvarnby storage area using phytoremediation. The results show that through literature reviews, site visits, and consultations with experts, it can be concluded that phytoremediation is a viable and cost-effective alternative for remediating the soil at Kvarnby storage area and that the suitable plant selection for the process is Salix viminalis.

Main title:Fytoremediering på Kvarnby upplagsområde
Subtitle:ett ekonomiskt och ekologiskt alternativ
Authors:Marnung, Axel
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:fytoremediering, Kvarnby, bilskrot, Salix viminalis, organiska föroreningar, oorganiska föroreningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19846
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19846
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2024 07:40
Metadata Last Modified:12 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics