Home About Browse Search
Svenska


Madsen, Julia, 2017. Attraktiv vegetationsdesign för regnbäddar/biofilter i stadsmiljöer i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

För varje år utökas urbaniseringen och så gör även mängden hårdgjorda ytor i städer. Detta kan leda till översvämningar vid regntillfällen när dagvattensystemen inte kan hantera allt vatten och istället överfylls. Ett sätt att ta hand om det överblivna vattnet på gatorna är att ha fler väldränerade planteringar som snabbt kan få ner vattnet från ytorna - s.k. regnbäddar (Fridell & Jergmo 2015). Dessa bäddar kan även kallas för biofilter, eller rain gardens. En regnbädd är en dagvattenfördröjningsbädd bestående av en sandjordsblandning och är beklädd av vegetation som tar upp och avdunstar vattnet, och tar upp och omsätter vissa näringsämnen. Växternas rotsystem hjälper till att hålla filtret väl genomsläppligt och växterna tillför ett estetiskt värde för platsen (Pettersson 2014).
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka växter som fungerar tillsammans på ett hållbart, estetiskt och ståndortsmässigt korrekt sätt i två olika regnbäddsplanteringar belägna i södra Sverige. Målet med rapporten är att presentera två designförslag för planteringar till regnbäddar i storleken 3 x 10 meter som kan användas i Stockholm och i Malmö. Litteraturstudien har även stort fokus på designaspekten, alltså hur man kan komponera dessa två designförslag på ett tilltalande och lockande sätt för allmänheten med vikt på hur man matchar växternas färg, form och struktur. Aspekten på vintervärden kommer även att finnas med, alltså växter som ger ett estetiskt värde även under vinterhalvåret. Detta redovisas med två olika fiktiva gestaltningsförslag. Även vilka prydnadsvärden de olika växterna har under säsongerna med hjälp av bildtabeller finns med i arbetet.
Växter som överlever i denna typ av planteringsbädd behöver ha flera olika ståndortskrav. Eftersom bädden till största delen består av sand så blir platsen mycket torr och väldränerad, samtidigt som den vid regntillfällen kan vara blöt under flera timmar. Bädden behöver även placeras något nedsänkt intill gator för att dagvattnet skall ledas ner till dem, vilket resulterar i att vattnet kan innehålla salt ifrån vägarna. Detta är tre egenskaper som gör det svårt för de flesta växter att överleva. Att hitta rätt växter som överlever i denna typ av miljö är något som intresserar mig.

Main title:Attraktiv vegetationsdesign för regnbäddar/biofilter i stadsmiljöer i södra Sverige
Authors:Madsen, Julia
Supervisor:Fransson, Ann-Mari and Folkesson, Anders
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:regnbäddsvegetation, biofilter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7815
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7815
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 10:32
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics