Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Elin, 2018. Växter och växtbäddar för väg- och gatumiljö i zon 5 : komposition med fokus på skötselextensivitet och hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta kandidatarbete belyser problemet med planteringsbara ytor i väg- och gatunära miljö som inte tas tillvara på ett hållbart sätt, samt presenterar möjliga lösningar på problemet. Ofta ser man rondeller och refuger som antingen är sådda med gräsmatta eller helt enkelt har hårdgjorts. Gräsmattor kräver mycket skötsel i form av klippning vilket är ett riskmoment för den som utför skötseln. Hårdgjorda ytor är oftast inte heller helt skötselfria och i stadsmiljö eller stadsnära miljö bidrar de till att begränsa både biodiversitet och infiltration av dagvatten. Dessutom bidrar varken gräsmattorna eller de hårdgjorda ytorna till städernas upplevelsevärde. Problemen har setts utifrån ett norrländskt perspektiv och riktar in sig på städer längs norrlandskusten upp till norra Västerbotten. Syftet med studien är att presentera lösningar för problemen som nämns ovan, samt att undersöka hur man kan skapa planteringar för olika väg- och gatumiljöer i zon 5. Syftet är även att ta reda på vilka växter som är lämpliga i väg- och gatunära miljö, hur de kan sättas samman samt vilka växtbäddar som bör användas för att optimera växternas överlevnad och utveckling.

Via litteraturstudier görs i studien jämförelser mellan den väg- och gatunära ståndorten och biotoper som står att finna i naturen, och detta leder fram till ett antal vegetationssystem under kategorierna torräng och stäppartad vegetation, torr hedvegetation samt havsstrandvegetation. Indelningen i tre olika vegetationstyper är central för hela studien, alla växter som föreslås och planteringsmodellerna som presenteras som exempel på komposition av planteringar, delas in under dessa tre grupper av vegetationstyper.

Studiens resultat är de arter som förtecknats och det fakta som återges baserat på litteraturstudierna, samt de principiella planteringsmodeller som visar exempel på hur växter kan komponeras i en plantering. Betydelsen av växtbädden och hur den bör komponeras för att uppnå det syfte som studien avser, är en viktig del av resultatet. Växtbädden påverkar många av de andra faktorerna som studien pekar ut som betydelsefulla för att uppnå skötselextensiva och långsiktigt hållbara planteringar.

Studien utgår ifrån av att ha naturen som förebild i skapandet av planteringar.

Main title:Växter och växtbäddar för väg- och gatumiljö i zon 5
Subtitle:komposition med fokus på skötselextensivitet och hållbarhet
Authors:Lundgren, Elin
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vägmiljöer, växtbäddar, skötselextensivitet, naturlika planteringar, zon 5, Västerbotten, stäpp, alvar, hed
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9439
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2018 11:39
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics