Home About Browse Search
Svenska


Eriksson Lantz, Rasmus, 2020. Vilka trädarter kan inom 50 år bli invasiva i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Our cities are growing more and more, people are moving in and the in
the cities congestion is getting bigger (Boverket 2019). Buildings in
combination with vehicle traffic and congestion affect air quality
(Gustafsson et al. 2014). Research shows that trees, through their
ecosystem services, can improve air quality and also affect temperature
through these services and counteract the problems with poor air quality
and dust particles (Dobbs et al. 2011; Gómez-Baggethun and Barton
2012). Alongside this, climate change is underway and the tree species we
today and previously used in urban environments will find it more
difficult to cope with the new conditions that come with climate change
(Sjöman et al. 2016). It is not only the elevated temperature that causes
problems for the city trees. Pests also increase with a warmer climate
(Moraal and Jagers Op Akkerhuis 2011), and if you look at, for example,
which trees are affected today, among others Aesculus hippocastanum -
horse chestnut suffering from Pseudoonas syringae pv. aesculi – bleeding
canker and Fraxinus exelsior - ash, afflicted by the ash dieback caused by
the fungus Chalara fraxinea (Sjöman and Slagstedt 2015).
The solution to this is to use exotic tree species to get a greater species
diversity of trees in our Swedish cities so that pests should not spread as
quickly as they would have done in a more monocultural population of
trees (Sjöman et al. 2012). The problem is that some exotic tree species
have become invasive in other countries, creating problems for the native
ecosystems. Here in Sweden, this has posed problems, so far with only
one species of Ailanthus altissima - god trees (County Administrative
Board, Skåne 2019). Several sources warn of other tree species that have
become invasive in various places in Europe. This, when Sweden is
expected to have as many other places, a warmer climate, which means
that the species that are invasive in Europe may also become invasive in
Sweden.
In the conclusion of this work, the final forecast is presented for which
tree species may become invasive in Sweden's three largest cities
Stockholm, Göteborg and Malmö with data from, different articles
considering invasive species, the species database (artdatabanken)
(Strand et al. 2018).

,

Våra städer växer mer och mer, människor flyttar in från lika delar av
landet och trängseln i städerna blir större (Boverket 2019). Byggnationer
i kombination med fordonstrafik och trängsel påverkar luftkvalitén
(Gustafsson et al. 2014). Forskning visar att träd, genom de
ekosystemtjänster som dessa kan leverera, kan förbättra luftkvalitén och
även påverka temperaturen. Med hjälp av ekosystemtjänster kan träden
också motverka problemen med dålig luftkvalité och dammpartiklar
(Dobbs et al 2011, Gómez-Baggethun och Barton 2012). Jämsides med
problemen med den sämre luftkvalitén och trängseln i städer pågår
klimatförändringen och de trädarter vi idag och tidigare använt oss av i
urbana miljöer får svårare att klara sig i de nya förutsättningarna. De
förutsättningar som kommer med klimatförändringen, däribland högre
temperaturer (Sjöman et al. 2016). Det är inte endast den ökande
temperaturen som innebär problem för stadsträden. Även skadegörare
ökar med ett varmare klimat (Moraal och Jagers Op Akkerhuis 2011).
Tittar man exempelvis på träd som drabbas idag är det bland annat
Aesculus hippocastanum – hästkastanj, som lider av Pseudoonas
syringae pv. aesculi – kastanjeblödarsjuka, samt Fraxinus exelsior – ask
som drabbas av askskottssjukan som orsakas av svampen Chalara
fraxinea (Sjöman och Slagstedt 2015).
Lösningen på ovannämnda problem menas vara att använda exotiska
trädarter för att få en större artdiversitet av träd i våra svenska städer,
så att skadegörare inte ska kunna sprida sig lika snabbt. (Sjöman et al
2012). Det ska också nämnas att exoter argumenteras vara lösningen när
inhemska arter inte längre fungerar på grund utav högre temperaturer
och att exoter då är lämpliga ersättare (Sjöman et al 2016). Problemet är
att vissa exotiska trädarter har i andra länder blivit invasiva och skapar
där problem för de inhemska ekosystemen. Även här i Sverige har det
inneburit problem, än så länge med endast en art Ailanthus altissima –
gudaträd (Länsstyrelsen, Skåne 2019). Flera källor varnar för andra
trädarter som på olika platser i Europa blivit invasiva. Då Sverige
förväntas, som många andra platser, få ett varmare klimat, innebär det,
att de arter som idag är invasiva i Europa även kan komma att bli det i
Sverige.
I slutsatsen på detta arbete presenteras den slutgiltiga prognosen för
vilka trädarter, som kan komma att bli invasiva i Sveriges tre största
städer, Stockholm, Göteborg och Malmö med underlag från bland annat
artdatabanken (Strand et al 2018).

Main title:Vilka trädarter kan inom 50 år bli invasiva i svenska städer?
Authors:Eriksson Lantz, Rasmus
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Fransson, Ann-Mari
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:invasivitet, klimatförändring, exotiska trädarter, invasive, climate change, exotic tree species
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16555
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16555
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:30 Mar 2021 06:36
Metadata Last Modified:31 Mar 2021 11:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics