Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Karin, 2013. Storkärnan i Löddeköpinge : utveckling av bostadsnära natur för ökad användning och stärkt identitet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Utgångspunkten för detta arbete är ett område
i det trafikseparerade grönområdet Storkärnan
som ligger mitt i samhället Löddeköpinge, Skåne
län. Platsen känns tom och variationslös och består
till stora delar av öppna gräsytor. Runtomkring finns
villabebyggelse som till övervägande del uppförts
under miljonprogrammet.

Alldeles i närheten finns en mycket stor kulle och
ett nybyggt seniorboende. Tre stora men lågt och
mjukt utformade kullar har även anlagts under senare
år. Den stora kullen används som pulkabacke
vintertid och har en brant och konvex form åt den
aktuella platsen. Det är mellan dessa kullar som
ett slags platsmässigt vakuum har bildats och en
känsla av tomhet uppstått.

Idag ökar Löddeköpinges befolkning och en förtätning
av flerfamiljs- och radhus har ägt rum intill.
Fler människor rör sig i området och många kommer
in i grönområdet från flerfamiljshusen just här.
Kommunens översiktsplan och kulturmiljöutredning,
naturstudier i kringområdet samt myndigheters
rekommendationer har bidragit till förståelse
för tiden och sammanhangen. Med hjälp av ett
frågeformulär till de boende i området skapades
vägledning och inspiration. Konceptet ”Here comes
the sun” utvecklades och gestaltningen tog form
med stöd av Catherine Dee´s exempel från boken
Form and Fabric in landscape architecture, 2001.
Resultatet är en breddning av användningsområdet
i form av mer variation med möjligheter
till rörelse och möten bortom de befintliga
gång- och cykelbanornas funktion. Befintliga
kullar förändras och kopplas ihop med nya, till ett
sammanhängande landskap av kullar. Sittplatser
och planteringar integreras med kullarna med
olika utsiktsvyer och i olika solvinklar. Gång- och
cykelbanorna som idag mynnar i en T-korsning
kopplas ihop för tydligare flöde genom området
samt i dess förlängning vidare ut i landskapet och
den tätortsnära naturen.

För stärkt identitet och helhet samt ökad känsla
av sammanhang har områdets angränsande delar
införlivats i arbetet. I väster med planteringar av
mindre dungar. I öster med ett utvidgat kullandskap.
Resultatet mynnar därför i förslag i olika skalor
och detaljeringsgrad.

Main title:Storkärnan i Löddeköpinge
Subtitle:utveckling av bostadsnära natur för ökad användning och stärkt identitet
Authors:Eriksson, Karin
Supervisor:Wård, Lisa
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Bostadsnära natur, Grönområde, Park, Förtätning, Miljonprogrammet, Mötesplatser, Socialt samspel, Design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2204
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2204
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2013 14:26
Metadata Last Modified:23 Apr 2013 14:26

Repository Staff Only: item control page