Home About Browse Search
Svenska


Linde, Elin, 2019. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas?

I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där.

Genom litteraturstudier hämtas information och kunskap om dagvattnets plats och funktion i staden, och hur den historiska utvecklingen har lett till dagens problematik. Genom platsstudier tas inspiration på lösningar och åtgärder från den praktiska verkligheten.

För att testa lärdomarna har kvarteret Rönneholm i Malmö fått stå som test för tre ytor som omgestaltas; en bostadsgård, en gata och en park.

Arbetet har visat att det med relativt enkla medel går att förändra en miljö i befintlig bebyggelse så att den blir mer hållbar och motståndskraftig mot framtidens klimatförändringar, samtidigt som den skapar sociala mervärden.

,

Water is everywhere around us, and plays a vital role for our societies. But what happens when the water in the city suddenly becomes a problem that needs to be solved?

This master thesis aims to examine how a conscious design can improve the disturbed water balance in the city while also contributing to an attractive and wellneeded environment for the people living there.

Through literature studies, information and knowledge is gathered about the waters place and function in the city, and how the development has transformed in history which has led to the problems we see today. Site studies shows solutions and actions from the practical reality.
To test the lessons learned, the district of Rönneholm in Malmö has been tested through three re-designs; a residential yard, a street and a park.

The result shows that, with relatively simple means, it is possible to change an place in an existing environment to make it more sustainable and resilient to the future climate change, while also adding social value.

Main title:Klimatanpassa staden
Subtitle:gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö
Authors:Linde, Elin
Supervisor:Wingren, Carola and Svensson, Karin
Examiner:Mellqvist, Helena and Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:öppen dagvattenhantering, hållbar dagvattenhantering, biofilter, bioretention, regnbäddar, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10422
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10422
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2019 11:12
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics