Home About Browse Search
Svenska


Juhlin, Nora, 2020. Vegetation för stadens små : kan en urban lekmiljö gynna både barn och tättingar?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med syftet att skapa en ökad förståelse för hur fungerade lekotoper i urbana miljöer kan utformas undersöktes vilka egenskaper barn respektive tättingar uppskattar hos vegetation. Målet med uppsatsen var att studera om och hur vegetationen i en lekmiljö som både stimulerar barn och gynnar tättingar kan gestaltas. En litteraturöversikt genomfördes för att undersöka vad som utgör en kvalitativ vegetation för barn respektive tättingar. Resultatet från litteraturöversiktens två delar sammanställdes i en syntes som visade att barn och tättingar i hög grad uppskattar samma typ av vegetation. Syntesen visade även att ett flerskaligt perspektiv behöver anläggas vid gestaltning av en miljö som ska gynna både barn och tättingar. Avsaknaden av studier som har undersökt huruvida de två grupperna kan visats på samma plats innebär dock att det är ovisst om en lekotop av det här slaget kan fungera i praktiken. För att vidare öka förståelsen för hur fungerande lekotoper kan utformas behöver kommande studier undersöka i vilken utsträckning barn och tättingar kan nyttja samma yta och vegetation.

,

The purpose of this paper was to increase the knowledge of how urban playscapes with high ecological values can be designed. Children’s and passerines’ respective demands on vegetation was investigated in order to understand if and how the vegetation in an urban playscape can be planned to benefit both groups. A literature review was carried out to gather information. The results from the two different parts of the literature review was then compared in a synthesis showing that children’s and passerines’ in many aspects appreciate the same kind of vegetation. The synthesis also revealed the need for a multi-scale approach when designing an environment for children and passerines. However, the lack of studies investigating if children and passerines can share the same space makes it hard to determine if an urban playscape benefiting both children and passerines can function. In order to further increase the knowledge of how playscapes with high ecological values can be designed, further studies need to investigate to what degree children and passerines can use the same space and vegetation.

Main title:Vegetation för stadens små
Subtitle:kan en urban lekmiljö gynna både barn och tättingar?
Authors:Juhlin, Nora
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Svännel, Jessica
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vegetation, barn, tättingar, fåglar, urban miljö, lekmiljö, lek, lekotop
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15628
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15628
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2020 06:43
Metadata Last Modified:23 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics