Home About Browse Search
Svenska


Eliasson, Jennifer, 2023. Betydelsen av artvariation i Malmös alléer : artvariation på olika skalor för förebyggandet av sjukdomar och skadegörare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Trädsjukdomar som almsjukan påverkade och medgav stora förluster i trädbeståndet i många av
världens städer. I Malmös offentliga miljö försvann närmare 40 000 almar inom loppet om 30 år.
Det finns däremot mer hotfulla framtida sjukdomar och skadegörare som den asiatiska
långhorningen och matt stjärnhimmelsbock som kan ha större konsekvenser för trädbeståndet
eftersom dessa insekter är mer generaliserade. Det finns olika sätt att få in träd i urban miljö och
alléer är ett exempel på ett viktigt landskapselement i stadsrummet som skapar ett sammanhängande
trädbestånd. Alléer skapar korridorer i stadsrummet och bidrar med viktiga ekosystemtjänster, men
kan också bli korridorer för skadegörare. Alléer kan vara mer mottagliga för sjukdomar på grund av
den tuffa hårdgjorda miljön. Idag står landskapsarkitekter inför en framtid av nya skadegörare och
sjukdomar som utgör stora hot mot inte bara Malmös trädbestånd utan hela Sveriges trädbestånd.
Landskapsarkitekter måste arbeta varsamt med växtvalet på alla skalor; på stads-, stadsdels-,
kvarters- och gatunivå så att inte hela trädbeståndet slås ut. Ett sätt att skapa artdiversitet på
detaljerad skala är att gestalta heterogena alléer.

,

Tree diseases such as Dutch Elm Disease affected the tree population in many cities around the
world. In Malmö nearly 40 000 elm trees disappeared in 30 years. However, there are more
threatening diseases and pests such as the Asian Longhorn Beetle and the Citrus Longhorn Beetle
that may have greater consequences for the tree population in the future because these insects are
more generalized. There are different ways to increase the number of trees in the urban environment
and one way is to plant avenues. Avenues are an important urban landscape element that creates a
coherent tree population and creates corridors which contributes important ecosystem services, but
they may also become corridors for pests. Avenues can be more susceptible to disease due to the
tough urban environment. In the future, landscape architects will face new diseases and pests that
pose major threats to not only Malmö’s, but Sweden's entire tree population. Landscape architects
must work carefully with plant selection on different scales; on city-, district-, block- and street
level, to ensure that the city’s entire tree population won’t disappear. One way to create species
diversity on a detailed scale is to design heterogenous avenues.

Main title:Betydelsen av artvariation i Malmös alléer
Subtitle:artvariation på olika skalor för förebyggandet av sjukdomar och skadegörare
Authors:Eliasson, Jennifer
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Palmér, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädsjukdom, skadegörare, almsjukan, asiatiska långhorningen, matt stjärnhimmelsbock, urban miljö, växtval, artvariation, heterogena alléer, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18881
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18881
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2023 08:35
Metadata Last Modified:09 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics