Home About Browse Search
Svenska


Tigerschiöld, Fredrik, 2017. Kriterier för en framgångsrik rehabiliteringsträdgård : för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
841kB

Abstract

Medan de hälsogynnande effekterna av natur har visats i flera studier finns ett behov av studier som beskriver de specifika hälsogynnande elementen i trädgårdsmiljön. Denna studie syftar att specificera, och ge en överskådlig bild av, kriterierna för en hälsogynnande rehabiliteringsträdgård för människor med stressrelaterad mental ohälsa. En litteraturstudie har genomförts för att skapa en översikt av den tillgängliga kunskapen i ämnet. Resultaten visar en möjlighet att syntetisera de befintliga studierna. Från ett upplevelseperspektiv har tre huvudkategorier identifierats, vilka strukturerar de specifika kriterierna: Förutsättningar, Medvetna effekter och Undermedvetna effekter av rehabiliteringsträdgården. Dessa kategorier, med underkategorier av flertalet specifika kriterier, i kombination med tidsaspekten av rehabiliteringsprocessen, ger en översikt av kriterierna för en framgångsrik rehabiliteringsträdgård. Denna modell kan användas i framtida anläggningar. Medan studien har skapat en översikt finns ett behov av mer omfattande studier och detaljerade beskrivningar av de specifika kriterierna.

,

While the health benefits of being in nature has been shown in a multitude of studies, there is a need for studies describing the specific health promoting elements in a garden setting. The aim of this study is to specify, and provide an overview of, the criteria for a health promoting rehabilitation garden for people with stress-related mental illness. A literature study has been conducted to gain an overview of the available knowledge in the subject. The results show possibilities for a synthesis of the different studies. From an experiential perspective, three main categories, structuring the specific criteria, has been identified: Prerequisites, Conscious effects and Subconscious effects of a rehabilitation garden. These categories, containing subcategories of numerous criteria, in combination with the time aspect of the rehabilitation process, provides an overview of the criteria for a successful rehabilitation garden. This model may be used by designers of future health promoting gardens. While the study has provided some overview, a more comprehensive study followed by a detailed description of the specific criteria is needed.

Main title:Kriterier för en framgångsrik rehabiliteringsträdgård
Subtitle:för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa
Authors:Tigerschiöld, Fredrik
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rehabiliteringsträdgård, hälsoträdgård, fysiska element, sinnesstimuli, återhämtning, stress, evidensbaserad hälsodesign, miljöpsykologi, mindfulness, meditation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11009
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11009
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2019 08:10
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page