Home About Browse Search
Svenska


Blomberg, Anders, 2013. Jakten på en hållbar stad : reflektioner kring hållbarhet samt en applicering av BREEAM Communities på Bo01. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
26MB

Abstract

Detta examensarbete är resultatet av arbetet under sista delen av min landskapsarkitektutbildning på Alnarp, SLU. Arbetet riktar sig främst till de med ett intresse för frågor som hållbar stadsbyggnad och stadsplanering.
Arbetets grund ligger i en utvärdering av stadsdelen Bo01 i Malmö enligt ett certifieringssystem för hela stadsdelar – BREEAM Communities. Som upptakt till detta görs en omvärldsanalys och introduktion av aktuella miljöfrågor, och då i synnerhet sådana med relation till staden. Med hjälp av de bedömningsverktyg BREEAM Communities erbjuder görs en utvärdering av ett antal aspekter på Bo01. Dessa aspekter spänner över områden såsom transport, energi, plats, ekologi, resurser, tillgänglighet och samhälle.
Utvärderingen av Bo01 grundar sig i litteraturstudier då stora delar av Bo01 redan blivit utvärderat i andra sammanhang. Totalt används 25 av de 62 aspekter som finns i BREEAM Communities för att utvärdera Bo01.

Som avslutning diskuteras miljösatsningarna på Bo01, BREEAM som system, metoder för att arbeta med hållbarhet, samt landskapsarkitektens roll i detta arbete.

,

This master’s thesis is the results of the work during the last part of my masters’ degree in landscape architecture at Alnarp, SLU. The paper is mainly written for those with an interest in topics such as sustainable cities and planning.

The work is based upon an assessment of the Bo01-district in Malmö, Sweden according to a certification used on the district level – BREEAM Communities. The work starts with a broad introduction to some current environmental issues, and especially those that relate to the city. Some
aspects of the the city district of Bo01 in Malmö is then assessed according to BREEAM Communities criteria. These aspects span across topics such as transport, energy, place, ecology, resources, accessibility and community. The
assessment of Bo01 is done with a literature study as basis, as many other assessments have been done of Bo01. A total of 25 of the 62 issues presented by BREEAM Communities are used in this assessment.

The thesis ends with a discussion of environmental achievements and efforts at Bo01, the system of BREEAM Communities, methodology for working with sustainability, as well as the role for the landscape architect in this field.

Main title:Jakten på en hållbar stad
Subtitle:reflektioner kring hållbarhet samt en applicering av BREEAM Communities på Bo01
Authors:Blomberg, Anders
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Haaland, Christine and Larsson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:BREEAM Communities, hållbarhet, malmö, bo01, miljö, stadsplanering, landskapsarkitektur, certifiering, klassning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2110
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2110
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2013 14:23
Metadata Last Modified:21 Mar 2013 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics