Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Emma, 2005. Betesdrift för mjölkkor. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
75kB

Abstract

The Swedish Animal Welfare Act say that all milking cows must have access to pasture
in summer time. That was a gift to Astrid Lindgren o her 80th birthday from the Swedish
Government. Sweden is a predecessor in animal welfare, but how well do we live up to
these big expectations? In this thesis I will examine how well the pasture for milking
cows works.
I have been interviewing farmers with milking cows and people in the business. I have
also been searching information on Internet, and using the library of Alnarp.
Cows that are kept on pasture are exposed to different kind of parasites, but on the other
hand they run a smaller risk to getting acetonemi, pareses and udder infection.
Veterinary Pierre Nordmark means that cows on pasture are more healthy then cows
kept inside all summer. Inside the stable the concentration of an infection is higher. In
that way infections are easily spread. It is hard to achieve a good climate in the stable
during summer time. One thing that is bad whit pasture is that the cows are exposed to
big changes. The cows can get rumen disorders. You should not let out the cows if there
is a risk to their health the veterinary says. He also says that most of the cows in his
district are kept outside in the summer time. However, cows are not on pasture the
prescribe time.
Swedish Animal welfare Agency in Skara is approving exemptions. It is very hard to get
an exemption. Last year only 10 farmers received exemption. To get an exemption you
have to profile certain demands.
"Norrmejerier" means that they do not have a problem with milking cows kept inside in
summertime. Because of that they do not have a program for sanctions and they are not
planning to make that eider. They also think that the local authority dose a god job with
the inspections and the sanctions.
"Skånemejerier" says that 5-10% of the milking cows are kept inside all summer.
"Arla" is aware that not all milking cows are turned out on pasture.
All three dairies agree that the selling will reduce if the cows are not turned out on
pasture. It is very impotent for the consumers that the cows are kept out in the summer
time.
I called 10 milk producers and asked questions about pasture. My conclusion is that al
the farmers are turning the cows to pasture but not all of the cows and not everyday.
Five of the farms turned out the cows to pasture every day. One has exemption. Three of
the farms turned out 50% of the cows to pasture and one turn out 1/3 of the cows. The
investigation show that four out of ten farmers will not turn their milking cows on
pasture if the demands changes. Two of the farmers would turn out the cows, but not in
the same extent.
5
The consumers thi

,

Enligt svensk djurskyddslag ska alla mjölkkor vara ute på bete. Det var en 80-års present
till Astrid Lindgren från den svenska staten. Sverige ses som ett föregångsland när det
gäller djurskyddsregler. Men lever vi upp till de stora förväntningarna? Jag vill med det
här arbetet undersöka hur betesdriften fungerar på de svenska gårdarna. Mitt arbete är
till mestadels baserat på telefonintervjuer med mjölkproducenter och med folk inom
branschen. Jag har även sökt information på Internet med hjälp av sökmotorn google.
Dessutom har jag använt mig av Alnarpsbibliotekets sökmotor Lukas där jag hittade
litteratur som jag har haft stor nytta av.
Kor som går ute på bete drabbas lätt av olika sorters parasiter. Det kan vara fästingar,
knott och olika sorters inälvsparasiter. Det går att kemiskt bekämpa dessa parasiter. I
gengälld löper de betande korna mindre risk att drabbas av acetonemi och mastit. Kor
som inte släpps ut på bete drabbas lättare av kalvningsförlamning och kvarbliven
efterbörd. De skonas dock från allehanda parasiter och rivsår av taggtråd.
Veterinär Pierre Nordmark anser att kor mår bra av att hållas på bete. Hålls djuren inne
på sommaren blir smittrycket högt i ladugården och sjukdomar sprids lättare. Det kan
även vara svårt att hålla en bra miljö i stallet. En nackdel med bete anser veterinären
vara att korna drabbas av stora omställningar när de släpps ut. Det kan medföra vomrubbningar.
Veterinären anser att djuren inte ska släppas ut om det finns risk för
sjukdom.
I det distrikt som han arbetar i får de flesta korna gå ut på bete. Det är inte vanligt att det
fuskas med betesdriften, däremot kan det tullas lite på den tid de ska vara ute.
Det är Djurskyddsmyndigheten i Skara som godkänner dispenser på beteskravet. Förra
året utfärdades ca 10 stycken. Det finns vissa omständigheter som gör att man får
dispens som:
• Besättningen håller på eller ska avvecklas. Men då kräver Djurskyddsmyndigheten
en handlingsplan för hur och när avvecklingen ska ske.
• Bete ska eller håller på att anläggas. Här krävs också en detaljerad handlingsplan
om var betena ska finnas och när de ska anläggas.
• Speciella omständigheter. Exempel här kan vara att betet står under vatten.
• Det saknas bete runt ladugården.
För att dispens ska kunna delas ut här finns det krav som måste följas:
• Alla sinkor ska ut på bete.
• Alla rekryteringsdjur över sex månader ska ut på bete.
• Verksamheten får inte utvecklas.
• Stallmiljön och djurhälsan måste vara mycket god, det ska kontrolleras av en
veterinär.
• Mjölkkorna ska motioneras minst två månader om året.
Norrmejerier anser sig inte ha problem med att mjölkkorna hålls inne på sommaren.
Därför har de inget sanktionssystem mot det och planerar inte att införa det heller. De
anser att kommunerna sköter kontrollerna och sanktionerna bra.
Skånemejerier säger att de flesta av deras kor inte går på bete, de går i rastfållor. Det är
mellan fem till tio % av producenterna som inte släpper ut sina djur. Bryter brukaren
mot beteslagen blir han av med sin miljöbonus.
På Arla är man medveten om att mjölkkorna inte alltid får komma ut på sommaren. De
har inget sanktionsprogram, men det diskuteras om att införa det. Alla tre mejerierna är
ense om att försäljningen skulle gå ner om korna inte fick komma ut på bete. Det är
viktigt för konsumenterna att korna får komma ut på sommaren.
Jag ringde runt till 10 mjölkproducenter och ställde frågor om betesdrift för deras
mjölkkor. Det framkom att de flesta släpper ut sina mjölkkor, men inte alla kor samtidigt
och inte i den utsträckning som det står i djurskyddslagen. Fem av gårdarna släpper ut
alla kor varje dag. En av gårdarna har dispens. Tre av gårdarna släpper ut 50 % av sina
mjölkande kor och en av gårdarna släpper ut de lågmjölkande, alltså 1/3 av korna.
Undersökningen visar också att fyra av de tio mjölkproducenterna inte skulle släppa ut
sina mjölkkor om kravet på bete försvann. Två av dem skulle släppa ut sina djur, men
inte i samma omfattning som nu. Den mark man tar i anspråk som bete till mjölkkor är
den som ligger närmast ladugården. Det är viktigare med närhet till ladugården än att
betena är bra.
Konsumenterna tillfrågades ansåg att priset var det som styrde deras inköp. De är inte
villiga att betala något merpris för mjölken om den kommer från betande djur. Däremot
har de förtroende för svenska livsmedel och tycker det är viktigt med ursprungslandet.
Konsumenterna tror och hoppas att mjölkkorna får gå ut på bete, oavsett om de går i
lösdrift eller ej. Det är viktigt för dem att se djuren på bete.

Main title:Betesdrift för mjölkkor
Authors:Jönsson, Emma
Supervisor:Ascard, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:35
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bete, kor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7387
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7387
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 07:08
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 07:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics