Home About Browse Search
Svenska


Wiles, Caroline, 2016. Rum - begrepp, plats, upplevelse med Gustav Adolfs Torg, Malmö, som exempel.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
795kB

Abstract

Rum i offentlig utemiljö kommunicerar med brukaren hur de kan användas, det kan kommunicera bland
annat rörelse, vila, trygghet eller utforskarlust. Rummets kommunikation skapas redan i planeringsstadiet
men kan också förstärkas i skötselstadiet, landskapsingenjörer kan vara med i alla dessa steg. Att som landskapsingenjör
förstå begrepp som rum är viktigt eftersom vi i vår yrkesroll ska kunna samarbeta med andra
yrkesverksamma som är delaktiga i planering och utformning av utemiljöer. Det är också viktigt eftersom det
handlar om att ha ett utifrånperspektiv, skapa en förståelse för hur brukaren upplever och använder rum. För
att kunna skapa harmoniska platser där människor ska trivas, vilja vara på och dras till, krävs kunskap kring
hur rum utformas.
Detta arbete behandlar rum i utemiljön utifrån tre olika aspekter: begrepp, plats och upplevelse. Vidare undersöks
hur rumsligheten och upplevelsen av rum förändras i olika ljusförhållanden, dagtid och efter mörkrets
inbrott. Gustav Adolfs Torg i Malmö används som exempel. Begreppet rum är undersökt utifrån litteratur
inom ämnesområdet landskapsarkitektur. Utifrån litteraturstudiens resultat har en rumsanalys gjorts på
Gustav Adolfs Torg, och för att fånga upplevelsen av rum har en intervjustudie genomförts på torget.
Det fysiska rummet skapas med grundelementen bas-, vertikal-, och ovanplan. Hur rummet utformas får
stor betydelse för vilken aktivitet som ska ta plats och vad som ska kommuniceras till brukaren. Begreppet
rum stannar inte bara vid det fysiska utan måste också beaktas hur det tas in via våra sinnen. Det är ett holistisk
fenomen (Robinson, 2004). Genom rumsanalysen har åtta rum identifierats under dagtid, uppdelat i två
huvuddelar, park- och torgdelen. På kvällen identifierades endast ett rum, rum N, samt mellanrum. Intervjustudien
på Gustav Adolfs torg genomfördes under dagtid och efter mörkret trätt in. Intervjuerna fångade
positiva såväl som negativa upplevelser av torget.
Resultatet från alla dessa tre delar, begrepp, rumsanalys och upplevelse är att rum är en integration mellan
flera olika aspekter. Rum formas för att främja en eller flera aktiviteter. Den upplevda trivseln av ett rum är
kopplat till vad för aktivitet som utförs i rummet och att aktiviteten kommuniceras tydligt. Graden av omslutenheten
och rummets skala påverkar också trivseln. Att känslan av omslutenhet bidrar till att trivseln ökar
grundas till stor del i psykologi. Omslutenhet bidrar till skydd och gör att vi känner oss trygga (Appleton,
1975 och Simonds, 1983). Rum med en skala som inte är i förhållande till oss människor talar om att det inte
är byggt för oss och leder instinktivt till att vi inte vill uppehålla oss där. Skalan av rum formas av de rumsliga
elementen som vertikalplan, basplan och ovanplan (Simonds, 1983). Vid mörkrets inbrott är det armaturens
höjd och ljusets färg som påverkar hur skalan upplevs (Wänström Lindh, 2012). Slutligen är det via
sinnesintryck som vi upplever rum. Dessa intryck kopplas samman med minnen från vad vi tidigare upplevt
på platsen eller liknande platser och utifrån det skapas vår förståelse och upplevelse av rummet (Robinson,
2004).

Main title:Rum - begrepp, plats, upplevelse med Gustav Adolfs Torg, Malmö, som exempel.
Authors:Wiles, Caroline
Supervisor:Persson, Bengt
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rum, utemiljö, rumsskapande element, upplevelse, ljusförhållanden, Gustav Adolfs Torg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5280
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2016 06:12
Metadata Last Modified:19 Apr 2016 06:12

Repository Staff Only: item control page