Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Simon, 2003. Grön asfalt och NCC : rätt tillväxtstrategi för en asfaltproducent?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
412kB

Abstract

NCC ROADS Sweden east is a part of the NCC Corporation. The company mainly
produces aggregates, asphalt and concrete. They have taken the environmental issues
seriously and been working with that since the middle of the nineties. When
manufacturing asphalt large a quantity of fossil energy is needed. The company is now
about to make further progresses by manufacturing environmental friendly asphalt
("green asphalt") with using bio-energy. With the concept "green asphalt" means
asphalt produced with using bio-energy instead of fossil energy when heating the
asphalt mix.
This study tries to find out if there is any market for environmental friendly
manufactured asphalt. The purpose of this study has also been to find out if there is
any market-benefits in offering "green asphalt" on the market. And if its possible to get
more profit out of it.
The market research has been confined to the public sector. Swedish road
administration and communities consume the main part of the asphalt in Sweden.
As a conclusion it can be said that some extra profit can be made by selling "green
asphalt". But the main part of the costs of investing in "green asphalt" has to be
charged on the good-will account, at least at the first years. By increased market shares
and increased selling the investments can be paid back on a long view. Producing
environmental friendly asphalt in a sustainable way is probably a big step to take.

,

Vid diskussion om företag och deras utveckling kan man tillämpa olika
teoretiska modeller. En av dessa är Ansoffs strategimodell för tillväxt. Enligt
denna modell kan fyra strategier för tillväxt urskiljas. En av dessa strategier är
tillväxt genom produktutveckling som innebär att företaget utvecklar en ny eller
modifierad produkt som marknadsförs till nuvarande kunder. Ett företag som
funderar på att välja denna strategi är NCC Roads Sverige Öst, nedan förkortat
till NCC. För att denna strategi ska vara intressant måste givetvis även kunderna
vara intresserade av denna nya eller modifierade produkt. Detta examensarbete
behandlar därför även kundernas intresse för tillväxt.
NCC Roads Sverige Öst är en del av NCC koncernen som tillverkar krossprodukter,
asfalt och betong. Vid tillverkning av asfaltmassa används till ca 95 % stenmaterial av
olika fraktioner, resterande del bitumen som är en tjock mineraloljeprodukt. Bitumen
används som bindemedel i asfaltmassan. Det åtgår stora mängder energi vid
uppvärmningen av såväl stenmaterial som bindemedlet. Största delen
energiförbrukningen utgörs av eldningsolja 1 som är av fossilt ursprung. För att
minska miljöpåverkan har företaget sedan flera år tillbaka modifierat sina asfaltverk
för att kunna blanda in begagnad asfalt, returasfalt. Detta medför att man reducerar
förbrukningen av bindemedlet bitumen. Företaget har arbetat aktivt med miljöfrågorna
sedan mitten av nittiotalet och är nu anslutna till ISO 14001. Trots detta aktiva arbete
med miljöfrågorna förbrukas fortfarande stora mängder fossil energi.
NCC har konstaterat att det inte går att göra någon väsentlig minskning av denna
förbrukning. Nästa stora miljöåtgärd skulle därför vara att byta energislag från fossil
energi till bioenergi.
Syftet med detta arbete är att utgöra en del av NCCs beslutsunderlag om företaget ska
satsa på tillväxt med av ”grön asfalt”, en ny/modifierad produkt. Med ”grön asfalt”
avses miljövänligt producerad asfalt med hjälp av bioenergi istället för fossil energi.
Detta syfte medför att jag kommer att undersöka efterfrågan och möjliga
konkurrensfördelar för miljövänligt framställt asfalt, ”grön asfalt” på marknaden, samt
om marknaden är villig att betala ett merpris för detta.
Marknadsundersökningen har begränsats till delar av den offentliga sektorn i Sverige.
Från början skulle jag intervjua Vägverket och ett antal kommuner men Vägverket
kunde/ville, trots många kontakter, av olika orsaker inte deltaga i undersökningen.
Arbetet behandlar i huvudsak marknadssidan varför tekniska och ekonomiska
förutsättningar för tillverkningen av grön asfalt inte behandlas.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns ett intresse hos kunderna för grön
asfalt. Det merpris som kunderna för närvarande är villiga att betala motsvarar dock
inte investeringen i grön asfalt. Vid en satsning på grön asfalt får därför en stor del av
kostnaden, på kort sikt, sannolikt betraktas som en marknadsföringskostnad, i varje fall
inledningsvis. Att vara först på marknaden med denna produkt väcker ett sannolikt
intresse på marknaden och ett positivt mediafokus på företaget som i sin tur skulle
kunna utnyttjas och ge ytterligare volymökningar. Att kunna tillverka asfalt på ett
miljövänligt och långsiktigt hållbart sätt är sannolikt ett stort steg att ta.
Min slutsats är därför att jag rekommenderar NCC att satsa på grön asfalt eftersom
denna satsning troligtvis är rätt strategi för tillväxt.

Main title:Grön asfalt och NCC
Subtitle:rätt tillväxtstrategi för en asfaltproducent?
Authors:Svensson, Simon
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete : Affärsledarskap för den gröna sektorn/ Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi
Volume/Sequential designation:2
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:företagsekonomi, miljövänliga produkter, produktutveckling, asfalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7427
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7427
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 10:07
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 10:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics